guideubon

 

อุบลฯ แถลงข่าวจัดงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.58

จุลกฐิน-อุบล-01.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ 7 ประจำปี 2558 ณ วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุลราชธานี

จุลกฐิน-อุบล-02.jpg

การจัดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี และความรัก ความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน และให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ในการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีการทำบุญจุลกฐิน เพื่อจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมฮีต12 ของชาวอีสาน ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดยงานจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 นี้

จุลกฐิน-อุบล-03.jpg

กิจกรรมภายในงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและการอาชีพ โดยทุกฐานเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ

- ฐานจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร

ฐานปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ เก็บฝ้ายสายธารบุญ เข็นฝ้ายเป็นสายธรรม เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา ผูกสายธรรม ตัดเย็บ เก็บสายใย ย้อมด้ายสายพระธรรม และมหาบุญจุลกฐิน

ฐานเรียนรู้ถนนสายข้าว 9 สาย

การหล่อเครื่องทองเหลือง

การทำของที่ระลึก สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

การแปรรูปอาหาร

จุลกฐิน-อุบล-04.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 นี้ ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณข่าวโดย ปฏิพัทธ์ เข็มทิศ NBT อุบลราชธานี

จุลกฐิน-อุบล-05.jpg

จุลกฐิน-อุบล-06.jpg

 จุลกฐิน-อุบล-07.jpg

จุลกฐิน-อุบล-08.jpg

 จุลกฐิน-อุบล-09.jpg

จุลกฐิน-อุบล-10.jpg