guideubon

 

อุบลฯ แถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิด–19 ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม304-01.jpg

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 304 ราย รักษาหาย 182 ราย กำลังรักษา 120 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 303 อายุ 22 ปี เพศหญิง ประวัติเสี่ยงกลับจากกรุงเทพฯ แล้วป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 304 อายุ 56 ปี เพศชาย สัมผัสผู้ป่วยในตำบลท่าไห เขื่องใน 

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม304-02.jpg

ขณะนี้มีจังหวัดผู้ป่วยในพื้นที่ 20 อำเภอ อำเภอที่ผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด อำเภอเมืองอุบลราชธานี 126 ราย อำเภอเขื่องใน 46 ราย อำเภอวารินชำราบ 39 ราย อำเภอตระการพืชผล 23 ราย

ด้าน นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยกัน รณรงค์ให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จากข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนลงทะเบียน 1 เปอร์เซ็นต์ จากกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่จะฉีดวัคซีน จำนวน 1.2 ล้านคน

จึงขอให้ประชาชนเร่งลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด ผ่านอแพพลิเคชัน หมอพร้อม หรือท่านไม่สะดวกติดต่อ อสม.หรือ รพ.สต.หรือ ใกล้บ้าน ทั้งนี้หากประชาชนจังหวัดอุบลฯ พร้อมใจกันฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 70-80% ประชาชนสามารถดำรงชีวิตเหมือนปกติได้

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม304-03.jpg