guideubon

 

อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย รวม 205 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม205-01.jpg

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ในอำเภอเมือง และอำเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย พฤติกรรมเสี่ยงคือ การรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน และสัมผัสใกล้ชิดกันในครอบครัว

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม205-02.jpg

รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รอบใหม่ 205 คน รักษาหายแล้ว 83 ราย อยู่ในพื้นที่ 15 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คืออำเภอเมือง รองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบ

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีการแพร่ระบาดภายในครอบครัวที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล และอำเภอเมือง รวมทั้งการติดตามเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่รักษาหัวหายแล้วและต้องกักตัวดูอาการต่ออีก 14 วัน

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มติเห็นชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคล โดยใช้แบบการกรอกข้อมูลเป็นเอกสารและปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นฮักอุบล และใช้มาตรการจูงใจในการลงทะเบียนโดยการแจกชุดของขวัญประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและคู่มือการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางมาจาก 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม205-03.jpg