guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิด19 เพิ่ม 2 ราย รวม 186 ราย รักษาหาย 29 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม186-01.jpg

วันที่ 25 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ในอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานีที่ตรวจพบก่อนหน้านั้น

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม186-02.jpg

รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 186 คน​ อยู่ในพื้นที่ 15 อำเภอ อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเมือง รองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เตรียมแผนจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือการล็อคดาวน์พื้นที่เป็นบางอำเภ​อ​ ตำบลและหมู่บ้าน ด้วยการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการชุมนุม การปิดกิจการชั่วคราว การห้ามคนเข้า – ออกพื้นที่ โดยจะมีการจัดทำมาตรการที่ชัดเจนและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด–19 แก่ประชาชน 1.4 ล้านคน หรือ 2.8 ล้านโดสอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

สำหรับการจัดงานประเพณี ยังคงอนุญาตให้จัดได้ แต่ขอความร่วมมือให้เจ้าภาพ ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความกระชับ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง และลดจำนวนผู้ร่วมงานให้น้อยกว่า 50 คน

จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป ผู้ที่เดินทางมาจาก 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม186-03.jpg