guideubon

 

อุบลฯ​ แถลงพบผู้ป่วยโควิด​ -​19​ เพิ่ม​ 15 ราย​ รวมเป็น​ 76​ ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม15-รวม76.jpg

วันที่ 14 เมษายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จัหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วย​เพิ่ม​ 15​ ราย​ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19​ รอบใหม่​ 76 คน​ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี

เมื่อวิเคราะห์ประวัติเสี่ยงของผู้ป่วยทั้งหมด พบว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและมีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงในอุบลราชธานี และมีบางส่วนที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ป่วยทั้ง 15 ราย มีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

โควิดอุบล-62-68.jpg

โควิดอุบล-69-74.jpg

โควิดอุบล-75-76.jpg