guideubon

 

ตลาดสด อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยเพิ่ม 19 ราย ปิดตลาด 14 วัน

ตลาดสดอำเภอน้ำยืน-01.jpg

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 26 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 25 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 19 ราย, อ.สิรินธร 3 ราย, อ.เมือง 2 ราย และ อ.กุดข้าวปุ้น 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,842 ราย รักษาหายสะสม 22,486 ราย กำลังรักษา 171 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 185 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นแม่ค้าเขียงหมู ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสคนในครอบครัว และแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย รวมผู้ป่วย 32 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 438 คน กักตัวแล้วทุกคน ให้ปิดตลาดควบคุมโรค 14 วัน (15-29 ธ.ค.64)

ตลาดสดอำเภอน้ำยืน-02.jpg

ตลาดสดอำเภอน้ำยืน-03.jpg

ตลาดสดอำเภอน้ำยืน-04.jpg