guideubon

 

อุบลฯ​ แถลงพบผู้ป่วยโควิด​-​19​ เพิ่ม​ 12​ ราย​ รวมเป็น​ 95​ ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม12-รวม95-01.jpg

วันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รอบใหม่ 95 คน

ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี 10 ราย อีก 2 รายอยู่ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอน้ำยืน ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว ซึ่งทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีอาการไม่รุนแรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นพื้นที่เสี่ยงในการพบเชื้อโควิด – 19 จึงต้องประเมินสถานการณ์ทุกวัน ส่วนพิจารณายกระดับการป้องกันควบคุมโรคจะต้องเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สถานที่มีคนแออัด อยู่บ้าน หยุดเชื้อต่อไป หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบล

โควิดอุบล-เพิ่ม12-รวม95-03.jpg

สำหรับบุคคลในครอบครัว ผู้มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องรีบเข้ารับตรวจทันที ส่วนสถานประกอบการร้านอาหาร ตลาดสด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยลงให้เร็วที่สุด

โควิดอุบล-เพิ่ม12-รวม95-02.jpg