guideubon

 

วัดสิริจันโท เตรียมสร้างพระพุทธบาทนาโนซิลเวอร์เคลย์

พระพุทธบาทนาโน-วัดสิริจันโท-อุบล-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายเทียนชัย พุทธรังษี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมการสาธิตการประดิษฐ์โมเสกพระพุทธบาทนาโน โดยมี ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และ คุณณัฐพล คุปต์เสถียรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรสาธิต และพระอาจารย์ทวีศักดิ์ ฐิตธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิริจันโท เป็นผู้ดำเนินงาน

พระพุทธบาทนาโน-วัดสิริจันโท-อุบล-02.jpg

พระพุทธบาทนาโน เป็นพระพุทธบาทแห่งยุคสมัย ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีโลหะนาโนอันทันสมัยในการสร้าง ซึ่งไม่เคยมีในการสร้างพระพุทธบาทเช่นนี้มาก่อนในโลก มีลักษณะเป็นพระพุทธบาทโมเสกโลหะนาโนลายฉลุ จำนวน 84,000 ชิ้น ประกอบเข้ากันเป็นพระพุทธบาทสี่รอย ในรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกด้านตั้งซ้อนกันถึงสี่ชั้น ด้านในบรรจุพระพุทธบาททองคำขนาดย่อ กึ่งกลางพระพุทธบาททั้งสี่ด้านประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสี่แผ่นดิน ลวดลายในพระพุทธบาทประกอบด้วยลายธรรมจักร ดอกบัวบาน พุทธภูมิ ภูมิจักรวาล ตามคติลักษณะพระพุทธบาท 108 ประการโดยย่อ ส่วนฐานพระพุทธบาทจารึกอักษรคำว่า "วิมุตติ" ด้วยอักษรและภาษาต่างๆ 300 ภาษา

พระพุทธบาทนาโน-วัดสิริจันโท-อุบล-03.jpg

สาธิตการสร้างพระพุทธบาทโลหะนาโน คือการนำเม็ดโลหะมีค่า เช่น เงิน ทอง ทองแดง มาผ่านการสังเคราะห์จนได้ผงโลหะขนาดเล็กมาก (ขนาดนาโนเมตร) มาผลิตเป็นดินปั้นสำหรับขึ้นรูปอิสระด้วยมือ คล้ายดินเหนียวหรือผงโลหะที่มีลักษณะคล้ายดิน ส่วนต้นแบบพระพุทธบาทจะทำการแกะสลักขี้ผึ้งด้วยเครื่อง CNC ทำแม่พิมพ์พระพุทธบาทซึ่งจะแบ่งส่วนพระพุทธบาทขนาดใหญ่ย่อยออกเป็นโมเสกขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร แล้วจึงนำผงโลหะเงินที่เตรียมไว้กดเข้าไปในแบบพิมพ์ จากนั้นปล่อยให้แห้งตัว จากนั้นนำไปเผาให้ควมร้อน ด้วยเตาอบ ก็จะได้ชิ้นงานโมเสกพระพุทธบาทซิลเวอร์นาโนส่วนต่างๆ และนำมาขัดตกแต่งด้วยแปลงจะปรากฏความประณีตสวยงามละเอียดสูง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งยังมีศิลปะด้วยมิติรูปทรงอิสระเหนือกว่ากรรมวิธีการปั๊มหรือหล่อโลหะในปัจจุบัน  

พระพุทธบาทนาโน-วัดสิริจันโท-อุบล-04.jpg

เรียนเชิญผู้สนใจ ร่วมสะสมบุญ เปิดสมุดปณิธาน สร้างโมเสกพระพุทธบาทซิลเวอร์นาโน ด้านทิศตะวันออก ลวดลาย สิริจันโท ซึ่งเป็นลวดลายล้อมกรอบพระพุทธบาท สร้างด้วยเงินนาโนบริสุทธิ์ ขนาด 2.5*2.5 เซนติเมตร ตามรูปน้ำหนักเงินนาโน 4.0-5.5 กรัม สามารถร่วมสร้างโมเสกด้วยตนเอง หรือเป็นรายบุคคล ครอบครัว วงศ์ตระกูล กลุ่ม หมู่คณะ ห้องหรือชั้นเรียน หน่วยงาน องค์กร ชมรม สมาคม บริษัท โดยไม่จำกัดจำนวนบุคคล ทุกรายชื่อจะถูกบันทึกและตรวจค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ตรงตามเลขรหัสบล็อกที่สร้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง 999 บาทต่อบล็อก สามารถเปิดสมุดสะสมบุญปณิธานบารมีโดยการแบ่งฝากสะสมได้ตามศรัทธา ได้ที่ โทร. 085-2040779 และ 080-4843748

พระพุทธบาทนาโน-วัดสิริจันโท-อุบล-05.jpg