guideubon

 

ระดับน้ำมูล ล้นตลิ่งสถานีโคราช สุรินทร์ อีก 18 วันถึงอุบลฯ

18วัน-น้ำมูลถึงอุบล-03.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำเมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 113.07 ม.รทก. หรือระดับ 8.08 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่งฝั่ง อ.เมืองอุบลฯ 0.07 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.12 เมตร สูงกว่าปีที่แล้ว 3.00 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,955.00 ลบ.ม./วินาที

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล ก่อนถึงจังหวัดอุบลราชธานี มีระดับล้นตลิ่ง 2 สถานี ได้แก่
- สถานี M184 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ระดับตลิ่ง 5.30 ม. วัดได้ 5.41 ม. ใช้เวลาเดินทางถึงอุบลฯ 18 วัน
- สถานี M4 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ระดับตลิ่ง 8.00 ม. วัดได้ 8.01 ม. ใช้เวลาเดินทางถึงอุบลฯ 10 วัน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง และอำเภอตระการพืชผล 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ อพยพ จำนวน 29 ชุมชน ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 27 จุด อพยพขึ้นที่สูง 20 ครัวเรือน และพักบ้านญาติ/บ้านเช่า จำนวน 32 ครัวเรือน ดังนี้

เทศบาลนครอุบลราชธานี
- ชุมชนโรงเรียนเบัญจะมะมหาราช (วังแดง)
- ชุมชนวัดบูรพา 2
- ชุมชนวัดบูรพา 3
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1
- ชุมซนวัดกุดคุณ 2
- ชมชนเทศบาลบูรพาอุบลฯ 1
- ชุมชนวัดเลียบ 2
- ชุมชนถนนพนม 1

เทศบาลเมืองแจระแม
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2
- บ้านทัพไท หมู่ที่ 7
- บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8

เทศบาลเมืองวารินชำราบ
- ชมชนท่าบ้งมั่ง
- ชุมชนเกตุแก้ว
- ชุมชนหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข 1
- ชมชนคูยาง
- ชุมชนดีงาม
- ชุมชนลับแล
- ชุมชนท่ากอไผ่
- ชมชนหาดสวนยา
- ชุมชนดอนงิ้ว

เทศบาลตำบลบุ่งไหม
- บ้านกุดระงุม
- บ้านท่ากกเสียว
- บ้านคำกลางใหม่
- บ้านราซธานีอโศก

เทศบาลตำบลหนองกินเพล
บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
- บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5

18วัน-น้ำมูลถึงอุบล-02.jpg