guideubon

 

เห็นบิลค่าไฟบ้านนี้แล้วต้องอิจฉา ใช้ไฟ 1,800 จ่าย 0 บาท

ใช้ไฟฟรี-01.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ใช้ไฟฟ้า ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โพสเฟซบุ้คแสดงบิลค่าไฟ ประจำเดือน 5-2563 ค่าไฟฟ้า 1,798.84 บาท แต่ได้ใช้ไฟฟรีตามนโยบายรัฐ

อ่าน PEA อัพเดตล่าสุด!! เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

คุณณอร ผลแก้ว เจ้าของบิลค่าไฟ กล่าวกับไกด์อุบลว่า บ้านดังกล่าวอยู่ที่ หมู่ 9 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลักๆ เป็นเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง พัดลม 1 ตัว และหลอดไฟแสงสว่าง 5 หลอด โดยปกติจะใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 100 หน่วย/เดือน ซึ่งได้ใช้ไฟฟรีตามนโยบายของรัฐอยู่แล้ว

แต่ช่วงที่ผ่านมา เกิดวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ทำให้ใช้เครื่องไฟฟ้าเป็นเวลานานกว่าปกติ โดยเฉพาะแอร์ จึงกังวลอยู่เหมือนกันว่า เดือนนี้จะต้องจ่ายค่าไฟหรือไม่

ปรากฎว่า บิลค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด 5/2563 แม้จะใช้ไฟฟ้าไปถึง 461 หน่วย คิดเป็นค่าบริการจำนวนเงิน 1,798.84 บาท แต่ช่องยอดที่ต้องชำระเป็นเงิน 0 บาท ทำให้รู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า เนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 เช่นกัน

ใช้ไฟฟรี-02.jpg

ใช้ไฟฟรี-03.jpg