guideubon

 

สถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี 18 ก.ย.63 14.00 น.

สถานการณ์น้ำ-อุบล-18กย63-1400.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายยุโซนร้อนโนอึล

1) วัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่ 8.00 ถึง 14.00 น.
วันนี้ในเขต อำเภอเมืองอุบลราชธานีได้ 93.0 มม.

2) ปริมาณฝนสะสมสูงสุดวานนี้ เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ 137.8มม

3) มีสถานการณ์น้ำท่วมขังเขตชุมชน 2 จุด คือ
3.1 ชุมชนชยางกูรซอย 10 (หลังโลตัสเมือง) ระดับน้ำสูงประมาณ 50-80 ซม.
3.2 ชุมชนตลาดหน้าโลตัสวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 60-80 ซม.

4) การดำเนินการ ปภ จังหวัดอุบลฯ ศูนย์ ปภ เขต13 ชลประทาน แขวง ทางหลวง และเทศบาลนครอุบลราชธานี และ ทม.คำน้ำแซบ วางเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำ จุดละ 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 4 เครื่อง

เครดิต @ผอ ศ ปภ 13 

สถานการณ์น้ำ-อุบล-18กย63-1400-01.jpg

สถานการณ์น้ำ-อุบล-18กย63-1400-02.jpg