guideubon

 

คลัสเตอร์ใหม่มาแรง!! ตลาดสดบุณฑริก พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย

ตลาดสดบุณฑริก-01.jpg

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 53 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 51 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 25 ราย (ตลาดสดวาวินชำราบ 16), อ.เดชอุดม 10, อ.ทุ่งศรีอุดม 6 ราย, อ.เมือง 3 ราย, อ.พิบูล 3 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, นาจะหลวย 1 ราย, อ.สำโรง 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,479 ราย รักษาหายสะสม 17,997 ราย กำลังรักษา 1,336 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 146 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 อุบลราชธานี วันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ ตลาดสดบุณฑริก 17 ราย, ตลาดสดวารินชำราบ 16 ราย, ตึกอายุรกรรมชาย รพ.เดชอุดม 6 ราย, ม.7 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม 6 ราย, ตลาดสดพิบูลมังสาหาร 2 ราย และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (อายุรกรรมชาย) 2 ราย

ตลาดสดบุณฑริก-03.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดและครอบครัว 10 ราย ผู้สัมผัสในร้านอาหาร 7 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 280 ราย เป็นแม่ค้า 6 ราย ลูกค้า 2 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 8 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รวมผู้ป่วย 49 ราย 

ตลาดสดบุณฑริก-04.jpg

คลัสเตอร์ตึกอายุรกรรมชาย 6 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตรวจพบเชื้อผู้ป่วย 2 รายในตึก ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจาก รพรพ.เดชอุดม (ตรวจพบเชือภายหลัง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง 2 รายที่จำหน่ายแล้ว รวมผู้ป่วย 14 ราย เป็นผู้ป่วยในตึก 10 ราย พยาบาล 1 ราย และญาติผู้ป่วย 3 ราย

คลัสเตอร์ ตึกอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มี First case เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี (อ.นาจะหลวย) เริ่มป่วย 24 ก.ย.64 ตรวจพบเชื้อ 11 ต.ค.64 และเสียชีวิตเมื่อ 11 ต.ค.64 มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยในตึก/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นญาติผู้ป่วยที่สัมผัสโรค 6 ราย (เดชอุดม 5, ทุ่งศรีอุดม 1) รวมผู้ป่วย 41 ราย เสียชีวิต 4 ราย

คลัสเตอร์ ต.กุดเรือ ม.7 อ.ทุ่งศรีอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 62 ปี สัมผัสภรรยาที่ไปเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่ รพร.เดชอุดม (ภรรยาติดเชื้อ) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นคนในครอบครัว รวมผู้ป่วย 7 ราย

ตลาดสดบุณฑริก-02.jpg

ตลาดสดบุณฑริก-05.jpg

ตลาดสดบุณฑริก-06.jpg