guideubon

 

ศึกเลือกตั้งเมืองดอกบัวคึกคัก วันแรกสมัคร 172 คน

เลือกตั้งเมืองดอกบัว-สส-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-10 รวมทั้งสิ้น 172 คน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-01.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-02.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-03.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-04.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-05.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-06.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-07.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-08.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-09.jpg

รายชื่อผู้สมัคร-สส-อุบล-10.jpg