guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ จัดงานวันรวมน้ำใจกาชาด 17 ธ.ค.57 นี้

งานกาชาด--อุบล-04.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักง่านเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล และกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

ทางจังหวัด และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557  ขึ้น ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพย์และสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมจับสลากรางวัลกาชาด ในการออกร้านกาชาดในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ดังกล่าว

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-01.jpg

จึงขอเชิญชวน จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ พ่อค้า และประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในการร่วมบริจาคทรัพย์ และสิ่งของ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้าน ในงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้  สำหรับรางวัลใหญ่ของการจับสลากมัจฉากาชาดในร้านกาชาด ปีนี้นั้นทางจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการออกรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ วันละ 1 คัน ทุกคืน 

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล-02.jpg