guideubon

 

เช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันที่ 17-18 ส.ค.64

 

  โควิดอุบล-17-18สค64-01.jpg

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันCOVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (รายที่ 11541-11774) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 234 ราย โดย ติดเชื้อจาก กทม.และต่างจังหวัด 202 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 32 ราย โดย อ.เดชอุดม  และ วารินชำราบ พื้นที่ ละ 11 ราย  เมืองออุบลราชธานี  3 ราย เขื่องใน 2 ราย  เขมราฐ  นาจะหลวย  พิบูลมังสาหาร  ศรีเมืองใหม่ เหล่าเสือโก้ก  พื้นที่ละ 1 ราย  มีผู้รักษาหายป่วยเพิ่ม 153 ราย  

มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 4 ราย  เป็นชาย 3 ราย  อายุ 50 ปี ชาว ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ สัมผัสผู้ป่วยคลัสเตอร์ร้านคอนกรีต อ.วารินชำราบ  มีโรคประจำตัวคือไตวายเรื้อรัง  เริ่มป่วย 28 ก.ค. มีอาการไข้ เจ็บคอ ตรวจพบเชื้อเข้ารักษาตัววันที่ 2 ส.ค.เสียชีวิตวันที่ 16 ส.ค. / อายุ 39 ปี ชาว ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล  มาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เริ่มป่วย 23 ก.ค. ไข้ เจ็บคอ ตรวจพบเชื้อเข้ารักษาตัว 27 ก.ค.เสียชีวิต 16 ส.ค.  / อายุ 54 ปี  ชาว ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน  มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน  มาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร เริ่มป่วย 18 ก.ค. ไข้ เจ็บคอ ตรวจพบเชื้อเข้ารับการรักษา  21 ก.ค.  เสียชีวิต 17 ส.ค. ส่วนอีกราย เป็นหญิง อายุ 30 ปี ชาว ต.กลาง อ.เดชอุดม   กำลังตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์  มาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร เริ่มป่วย 4 ส.ค. ไข้ เจ็บคอ  มาถึงอุบล 9 ส.ค. ตรวจพบเชื้อเข้ารักษาตัว 10 ส.ค. เสียชีวิต 16 ส.ค.  

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันCOVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (รายที่ 11775-12015)พบผู้ติดเชื้อโควิด-19  เพิ่ม  241 ราย  มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  189 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี  52 ราย  อ.เดชอุดม  23 ราย ( ต.ทุ่งเทิง และ ต.บัวงาม ) อ.วารินชำราบ 8 ราย  อ.พิบูลมังสาหาร 8 ราย  อ.เมืองอุบลฯ  7 ราย  อ.ตาลสุม 3 ราย อ.เขื่องใน 2 ราย และ อ.สำโรง  1 ราย  มีผู้ป่วยรักษาหาย  เพิ่ม 320 ราย   สรุปผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี  12,015 ราย  รักษาหายสะสม 4,449  ราย  กำลังรักษา  7,512  ราย  ใส่เครื่องช่วยหายใจ  24  ราย  

 

โควิดอุบล-17-18สค64-เพิ่มเติม.jpg