guideubon

 

หมอนขิดจากน้ำยางพารา โครงงาน นศ. ม.อุบลฯ คว้าเงินรางวัล 1.6 แสน

หมอนขิดจากน้ำยางพารา-บ้านศรีฐาน-อุบล-01.jpg

นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10 ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานประกวดกว่า 400 โครงงาน  ปรากฎว่า ทีม นศ.ม.อุบลฯ สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม จาก 5 สถาบันการศึกษา โดยนำเสนอ โครงงานหมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน เข้าประกวด จนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัลรวมมูลค่า 165,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาเดิน "ตามรอยพ่อ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

หมอนขิดจากน้ำยางพารา-บ้านศรีฐาน-อุบล-02.jpg

สำหรับผลการแข่งขัน โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 2558 มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงงานผึ้งจะรักษ์ บ้านป่าสัก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงงาน Box of love กล่องสายใย ใส่ใจลูกรัก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงงานหมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน
รางวัลชมเชย 2 รางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงงานธนาคารสัตว์น้ำ....เพื่อน้อมนำพระราชดำริ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงงานหมู่บ้านต้นแบบด้านพลังงานทดแทน...การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หมอนขิดจากน้ำยางพารา-บ้านศรีฐาน-อุบล-03.jpg

สำหรับ ทีม ม.อุบลฯ ที่นำความสำเร็จรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในครั้งนี้ อาศัยความร่วมมือจากทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน โดยมี นายโยธิน ศรีไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง เป็นหัวหน้าโครงการ นำเสนอผลงาน ได้แก่ นางสาวพรรทิวา นามบุญ นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง นางสาวฟาริดา แสนศรี นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง และนางสาวอภิชญา คำทวี ชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง และ ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หมอนขิดจากน้ำยางพารา-บ้านศรีฐาน-อุบล-04.jpg

ด้าน อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการทำ โครงงานหมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการยาง มาทดลองทำไส้หมอนขิดจากยางพารา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้าน และหวังให้ทดแทนนุ่นที่มีฝุ่น สร้างตลาดใหม่ให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพ และชาวต่างประเทศ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งผลงาน ทั้งนี้ ทีม ม.อุบลฯ จักได้นำประสบการณ์ ไปปรับปรุงแก้ไข คิดค้นผลงานใหม่ๆเตรียมพร้อมสู่เวทีการประกวดในครั้งต่อไป ขอบคุณคณะกรรมการ หน่วยงาน องกรคที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ 

หมอนขิดจากน้ำยางพารา-บ้านศรีฐาน-อุบล-05.jpg

ภายหลังจากที่ได้ทราบผลการแข่งขัน โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10 แล้ว โครงการ ได้พานักศึกษา ทั้ง 5 ทีม ทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2559 เดิน "ตามรอยพ่อ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ วิธีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ต้นแบบทฤษฎีป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชนต่อไปด้วย

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว