guideubon

 

อบจ.อุบลฯ พร้อมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กลุ่มเป้าหมาย 16-26 ส.ค.64

ซิโนฟาร์ม-อบจ-เข็มแรก-01.jpg

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี ตรวจความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี

การตรวจความพร้อมครั้งนี้ มีการจัดเตรียมทดสอบระบบการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่างๆ อาทิ จุดนั่งพักคอยก่อนลงทะเบียน จุดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำบัตรเข้ารับการฉีดวัคซีน จุดเช็คความพร้อมของร่างกาย จุดคัดกรองประวัติ จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตอาการ

โดยจะเริ่มฉีดในห้วงแรก (เข็มแรก) เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ลดอัตราการเสียชีวิต ป้องกันการป่วยหนัก ตลอดจนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมอีกด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นไปหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่

- กลุ่มองค์กรการศึกษา
- กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- องค์กรภาครัฐ/เอกชน
- หน่วยงานราชการ
- กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ พระ นักบวชทุกศาสนา

ซึ่งในลอตแรกที่จะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น วันละ 1,500 โดส เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,500 โดส ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี 

ซิโนฟาร์ม-อบจ-เข็มแรก-02.jpg

ซิโนฟาร์ม-อบจ-เข็มแรก-03.jpg

ซิโนฟาร์ม-อบจ-อุบล-02.jpg