guideubon

 

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน เพิ่ม 16 รวม 208 ราย

สมบูรณ์เลิศ-น้ำยืน-01.jpg

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 102 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 13 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 89 ราย แยกเป็น อ.เมือง 24 ราย, อ.น้ำยืน 19 ราย, อ.วารินชำราบ 18 ราย, อ.น้ำขุ่น 17 ราย, อ.ตระการพืชผล 3 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 3 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 2 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย,  อ.เดชอุดม 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,062 ราย รักษาหายสะสม 20,425 ราย กำลังรักษา 1,464 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 173 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

ประวัติการรับวัคซีนโควิดผู้ป่วยรายใหม่
1, ยังไม่ได้รับ 66 คน (64.7%)
2. รับวัคซีน 1 เข็ม 15 คน (14.71%)
3. รับวัคซีน 2 เข็ม 21 คน (20.59%)
4. รับวัคซีน 3 เข็ม - คน (- %)

สมบูรณ์เลิศ-น้ำยืน-02.jpg

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 208 ราย เป็นนักเรียน 128 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 70 ราย ครู 10 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 75 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 48 ราย ผู้ปกครอง 27 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์งานกฐิน ต.โคกสะอาด (ม.9,12) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 42 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมงานกฐินในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 43 ราย เป็นคนในครอบครัว/ผู้สัมผัสในชุมชน 

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 93 ราย

คลัสเตอร์ร้านทองหล่อ55 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านทองหล่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นลูกค้าไปเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสผู้ป่วย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นลูกค้าในร้าน รวมผู้ป่วย 104 ราย 

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 139 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว