guideubon

 

นักศึกษา ม.อุบลฯ โคตรเทพ จุดเทียนทำข้อสอบ

จุดเทียนทำข้อสอบ-อุบล-01.jpg

กลายเป็นภาพที่ดูแล้วสวยงามทีเดียว สำหรับบรรยากาศการจุดเทียนทำข้อสอบรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลงเรียนในรายวิชา โดยมีการสอบในช่วงเย็นของวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้องเรียน 2203 ชั้น 2 อาคารคณะนิติศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว ซึ่งเป็นกรรมการคุมสอบ บอกว่า ในขณะที่ตนคุมสอบตามปกติรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ได้เกิดพายุฝนมีลมกระโชกพัดกระหน่ำอย่างแรง ทำให้เกิดไฟดับในพื้นที่มหาวิทยาลัย ทราบภายหลังว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ตนจึงแจ้งอาจารย์รายวิชาให้ทราบ พร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยใช้เทียนที่มีอยู่ในคณะ ซึ่งมีเหลือจากการทำกิจกรรม มาจุดส่องสว่างให้นักศึกษา 1 คน ต่อเทียน 1 เล่ม ในการทำข้อสอบ ตนจึงถ่ายภาพความงามและความประทับใจไว้ ซึ่งนักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้ตามปกติ กว่า 30 นาทีกว่าไฟฟ้าจะใช้การได้ปกติ ทั้งนี้ ช่วงไฟดับก็ได้ทดเวลาการสอบให้นักศึกษาเพิ่มตามเวลาด้วย

นับว่าเป็นการสอบที่อาจจะหาดูภาพได้ยาก สำหรับการจุดเทียนทำข้อสอบในยุคดิจดตอล แม้จะอยู่ในสถานการณ์ใด เชื่อมั่นในความรับผิดชอบของนักศึกษา ม.อุบลฯ ตลอดจนอาจารย์ผู้คุมสอบที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ในข้อจำกัด ก็มีได้ซึ่งโอกาส โดยช่วงไฟดับนักศึกษาได้มีเวลาทบทวนเนื้อหาในการสอบ ถือวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างเท่าทัน อนึ่ง การสอบครั้งนี้เป็นวิชาสุดท้ายของ นักศึกษาปี 4 ที่มีแสงเทียนเล่มน้อยคอยส่องสว่างนำทางสู่จุดหมายสู่ความสำเร็จในชีวิต ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว