guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 155 ราย อ.สิรินธร เริ่มระบาดเป็นวงกว้าง

สิรินธร-ระบาดเป็นวงกว้าง-01.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 155 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 144 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 7,400 ราย รักษาหายสะสม 5,667 ราย กำลังรักษา 1,722 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 11 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

ประเมินสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี  แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกอำเภอ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ งานบุญ งานแต่งงาน การชนไก่ หรือกิจกรรมในหมู่บ้านที่ไม่มีมาตรการการป้องกันโรค และ อ.สิรินธร เริ่มระบาดเป็นวงกว้าง

แจ้งเตือนประชาชน งานบุญ กิจกรรมรวมกลุ่ม ต้องมีมาตรการ DMHTTA ตรวจคัดกรองด้วย ATK - เช็ควัคซีน 2 เข็ม จำกัดจำนวนคน และแยกรับประทานอาหาร ใช้สุขวิทยาส่วนบุคคล สวมแม้ส 100% + ล้างมือบ่อย ๆ ใช้หลัก UP + VUCA และกลุ่ม 507 เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ให้เร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

สิรินธร-ระบาดเป็นวงกว้าง-02.jpg

คลัสเตอร์งานบุญ ต.บัวงาม (ม.5,6,13,14) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมทำบุญในหมู่บ้าน/ สัมผัสกลุ่มไก่ชน/ ครอบครัว/ แม่ค้าในตลาดชุมชน วันนี้พบผูติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชนไก่ และแม่ค้าในตลาดชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 157 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.โพนงาม (ม.3,6) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมือ่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 35 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ได้ทำบุญเลี้ยงพระในบ้าน/ สัมผัสเพื่อนบ้าน/ ครอบครัว/ กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมสานหวดขาย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชาวบ้านที่ร่วมวงสานหวด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 142 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.โนนก่อ ม.12 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 45 ปี เป็นแม่ค้ารับสินค้าจากตลาดบุณฑริกขายในหมู่บ้านทุกวัน/ ไปงานศพในหมู่บ้าน 7-13 ม.ค.65 สัมผัสคนในงานศพและชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 53 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ผู้มาร่วมงานศพ/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 424 คน

คลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นผู้ป่วย 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยร้านเอกมัย ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตหมอลำ 29 ม.ค.65 ที่ อ.สิรินธร สัมผัสเพื่อนและผู้ร่วมงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 69 ราย เป็นผู้ไปงานหมอลำ 53 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 16 ราย พบผู้ป่วยในอำเภอสิรินธร พิบูลมังสาหาร เมืองอุบล โขงเจียม และเดขอุดม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 343 คน อยู่ระหว่างกักตัว 18 คน

คลัสเตอร์งานทำบุญตักบาตร ต.นาเจริญ ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 23 ปี เดินทางมาจาก จ.ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรในหมู่บ้าน สัมผัสผู้ร่วมงาน/ ผู้สัมผัสเหมารถทัวร์ไปเที่ยว จ.ระยอง กับกลุ่มเพื่อน/ ร่วมเตะฟุตบอลในชุมชน/ ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 68 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในรถทัวร์/ สนามฟุตบอล/ งานเลี้ยงสังสรรค์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 146 คน อยู่ระหว่างกักตัว 4 คน

คลัสเตอร์ ต.กุดประทาย ม.14 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 30 ปี กลับมาจาก จ.สมุทรปราการ 15-17 ม.ค.65 ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ มาเลือกตั้ง ผญบ./ สัมผุสกลุ่มลุ้นผลเลือกตั้ง และญาติ กลับไปสมุทรปราการแล้วตรวจพบเชื้อเมื่อ 18 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ญาติ/ กลุ่มผู้รอผลเลือกตั้ง/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 108 คน

คลัสเตอร์บ้านดอนงัว ม.3,4 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 43 ปี เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม วันที่ 6 ม.ค.65 เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก วันที่ 9 ม.ค.65 ผล TR-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้สัมผัสในรอบครัวและในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 217 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์บ้านคำข่า ม.7 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 19 ปี สัมผัสกับคนในครอบครัวที่เดินทางมาจาก กทม. (วันที่ 8 ม.ค.65 ญาติเดินทางกลับ กทม. ตรวจพบเชื้อโควิด-19) วันที่ 9 ม.ค.65 ผล TR-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 30 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย กักตัวทุกคน

สิรินธร-ระบาดเป็นวงกว้าง-03.jpg