guideubon

 

ผอ.โรงเรียนยืนยัน ผู้ป่วยชายอายุ 15 ไม่ใช่ นร.เตรียมอุดมพัฒนาการอุบลฯ

ไม่ใช่เด็กเตรียมพัฒน์-อุบล-01.jpg

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ยืนยัน ผู้ป่้วยโควิด-19 รายที่ 21325 เพศชาย อายุ 15 ปี ซึ่งระบุว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี นั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งบุคคลดังกล่าว ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแต่อย่างใด โดยจัดทำประกาศ ดังนี้

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งรายชื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ลำดับที่ 21325 เพศชาย อายุ 15 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎว่า ผู้ป่วยราย 21325 ได้แอบอ้างและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับคณะกรรมการสอบสวนโรคว่า เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จนทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียเกียรติยศและชื่อเสียง เป็นที่ปรากฏโดยทั่วไป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จึงแจ้งประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ในปีการศึกษา 2564 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่า ทางโรงพยาบาลราชเวชแจ้งว่า ผู้ป่วยให้ข้อมูลกับทีมสอบสวนโรคเช่นนั้นจริง โดยเจ้าตัวยอมรับแล้วว่า ออกจากโรงเรียนนานแล้ว แต่ยังแจ้งว่าเป็นนักเรียนอยู่ ทำให้ทีมสอบสวนโรคระบุข้อมูลว่าเป็นนักเรียน ตามที่ปรากฎในรายชื่อผู้ป่วยโควิด-19 ดังดล่าว

ไม่ใช่เด็กเตรียมพัฒน์-อุบล-02.jpg