guideubon

 

สมาคมช่างตัดเสื้อไทย เลือก จ.อุบล จัดประชุมสหพันธ์ช่างตัดเสื้อแห่งเอเชีย

สมาคมช่างตัดเสื้อไทย-01.jpg

วันที่ 20 พ.ค.59 นายกุลวัชร กองเรืองกิจ นายกสมาคมช่างตัดเสื้อไทย เข้าเยี่ยมคาราวะและหาหรือกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ห้องประชุมเล็ก บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด โดยมี นายอดุลย์ นิลเปรม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี และกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมหารือด้านการสนับสนุนสมาคมช่างตัดเสื้อไทยที่เตรียมใช้ จ.อุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดประชุมสหพันธ์ช่างตัดเสื้อแห่งเอเชีย ครั้งที่ 26/2016 ในระหว่างวันที่ 22-27 ก.ค.2559

สมาพันธ์ช่างตัดเสื้อแห่งเอเชีย.jpg

สำหรับสมาพันธ์ช่างตัดเสื้อแห่งเอเชีย มีสมาชิก 10 ประเทศ มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุก 2 ปี โดย 5 ครั้งที่ผ่านมา สมาคมช่างตัดเสื้อไทยใช้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดการประชุม ขณะที่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นที่ต่างจังหวัด โดยเล็งเห็นศักยภาพความพร้อมของ จ.อุบลราชธานี ทั้งด้านที่พัก สถานที่การจัดประชุม และสถานที่ท่องเที่ยว ที่สามารถรองรับผู้มาเยือนได้

โดยการจัดประชุมสหพันธ์ช่างตัดเสื้อแห่งเอเชียในครั้งนี้ นอกจากจะเผยแพร่ความรู้ ทักษะและการพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการตัดเย็บที่เป็นสากลแล้ว ยังมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ และการแข่งขันการตัดเสื้อระหว่างหมู่ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำด้านการตัดเย็บชั้นนำระหว่างประเทศ ได้เห็นถึงศักยภาพของ จ.อุบลราชธานี ในการรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ รวมทั้งโอกาสในการใช้สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใน จ.อุบลฯ เพื่อนำเสนอแฟชั่นได้ในโอกาสต่างๆได้

นายอดุลย์ นิลเปรม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลฯ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเลือกให้ใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมสมาพันธ์ช่างตัดเสื้อระดับนานาชาติ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่มองเห็นศักยภาพในพื้นที่สนใจเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอในพื้นที่ได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านวิชาการด้านการตัดเย็บให้กับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพสิ่งทอหรือช่างตัดเสื้อที่สนใจสามารถเข้ารับฟังทิศทางในวิชาชีพและเพิ่มทักษะ โอกาสในการพัฒนางานฝีมือเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล สร้างมูลค่างานตัดเย็บที่สูงขึ้น ลดปริมาณ แต่สามารถเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นเทคนิคที่จะถูกถ่ายทอดในการจัดประชุมที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้

สภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี จะให้การสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาเกิดความประทับใจในการมาเยือน จ.อุบลราชธานี ให้มากที่สุด อันเป็นการโปรโมททั้งด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพด้านการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อีกด้วย

สำหรับการจัดประชุมสมาพันธ์ช่างตัดเสื้อแห่งเอเชียครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2559 ใช้สถานที่จัดประชุมและที่พักที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยวันที่ 23 ก.ค.59 จะมีการปาฐกถาเรื่อง ทิศทางในอนาคตกับธุรกิจตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และกิจกรรมไฮไลท์จะมีขึ้นในวันที่ 25 ก.ค.59 ซึ่งเป็นการจัดแสดงแฟชั่นโชว์นานาชาติ เพื่อแสดงฝีมือการตัดเย็บแฟชั่นในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตัดเย็บในระหว่างการจัดประชุมด้วย