guideubon

 

สาวรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท กับของสะสมที่คาดไม่ถึง

Kitty-Eye-Acharaporn-01.jpg

"การศึกษาเป็นใบเบิกทางสู่การทำงาน แต่ทักษะและประสบการณ์ทำงานหาได้จากกิจกรรม" บทบาทสำคัญในชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย คือ การเรียน ซึ่งคือเป้าหมายหลักของทุกคน ในขณะเดียวกันการทำกิจกรรมก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อยที่จะสร้างประสบการณ์ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข กิจกรรมนักศึกษาไม่ได้ทำให้การเรียนเราลดลง เพียงเราบริหารจัดการตัวเรา แบ่งเวลาให้เป็น เราจะเป็นได้ทั้งนักศึกษา นักกิจกรรม และนักสะสม เฉกเช่น นางสาวอัฉราพร คุณสมบัติ หรือ อายด์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปี 3 ที่มีหัวใจเป็นนักกิจกรรม ที่มีผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรียนมัธยมจนอุดมศึกษา ความน่าสนใจอีกด้านคือ ชอบสะสมตุ๊กตา เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็เป็นได้ จนหลายๆ เรียกชื่อเล่นใหม่ เป็นตุ๊กตาที่ชื่นชอบไปอย่างไม่รู้ตัว

Kitty-Eye-Acharaporn-02.jpg

นางสาวอัฉราพร คุณสมบัติ หรือ อายด์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบมัธยมปลายจากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยดีกรีนักเรียน ม.ปลาย ที่มีผลงานโดดเด่นหลากหลาย อาทิ ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นในสถานศึกษา เป็นเด็กเยาวชนที่ใช้หลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนามานำวิชาการจนประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น

 Kitty-Eye-Acharaporn-03.jpg

อัฉราพร บอกว่า ภายหลังจากจบมัธยมปลาย ตนได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเหตุผลที่ว่า มีความชอบด้านการปกครอง การอยู่ร่วมกับสังคม ช่วยเหลือชุมชน ซึ่งรัฐศาสตร์สอนให้เราเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก และนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล เป็นคณะที่มีศักยภาพในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและเป็นสิงห์แสดแห่งอีสานใต้

Kitty-Eye-Acharaporn-04.jpg

ในฐานะลูกผู้หญิง และครอบครัวมีพี่น้อง 2 คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด หลังเรียนจบ ม.อุบลฯ ตนจะขอบวชชี เพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่ และผู้มีพระคุณสักระยะ หลังจากนั้น จึงจะออกมาทำงานช่วยงานธุรกิจอยู่ที่บ้าน และเตรียมตัว สอบเข้าทำงานตามสายอาชีพที่เรียนมา

Kitty-Eye-Acharaporn-05.jpg

ในช่วงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อัฉราพร ทำหน้าที่การเรียนอย่างเต็มศักยภาพ สามารถผ่านการสอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนวัดมหาวนาราม และธรรมศึกษาชั้นโท สำนักเรียนวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ส่วนด้านกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Kitty-Eye-Acharaporn-12.jpg

เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำนักสุขภาพชุมชน เป็นยุวพุทธที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ แกนนำการขับเคลื่อนวัฒนธรรมชมรมยุวอาสาต้นกล้าวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เยาวชนผู้ที่เป็นแบบการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี ในวันรำลีกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจด้วย

Kitty-Eye-Acharaporn-06.jpg

ในส่วนของการสะสมตุ๊กตาที่ชื่นชอบ ได้แก่ คิตตี้ Kitty นั้น อัฉราพรกล่าวว่า ตนมีความชอบตุ๊กตาคิตตี้มาตั้งแต่เรียน ม.5 สิ่งแรกก็คงเพราะเป็นตุ๊กตาหน้าตาธรรมดาๆ ตาสองจุด จมูกเหลือง ไม่มีปากยิ้ม แต่ดูแล้วมีความสุข คิตตี้เป็นตุ๊กตาที่มีความน่ารัก คิตตี้เป็นมิตรต่อความรู้สึกของตน คิตตี้ไม่มีปาก เมื่อไม่มีปากแสดงอารมณ์ เราก็มองคิตตี้ผ่านใบหน้าของคิตตี้ ในยามใดที่มีความทุกข์ มองใบหน้าคิตตี้ก็ทำให้มีความสุข อีกอย่างคิตตี้เป็นตุ๊กตาที่เพียบพร้อมด้วยครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณพ่อคุณแม่ และคุณย่า คุณปู่ คิตตี้มีเพื่อนเยอะ นอกจากมีคิตตี้แล้ว ยังมีเพื่อนที่ชื่อทิฟฟี่ โทนี่ และตัวการ์ตูนอีกหลายๆ ตัว

Kitty-Eye-Acharaporn-07.jpg

ตนได้สะสมสิ่งของทุกอย่างที่ใช้ต้องเป็นคิตตี้ในห้องก็มีสีชมพู รองเท้า กระเป๋า พรม โคมไฟ ผ้าม่าน ผ้าเช็ดตัว ของใช้ส่วนตัวก็เป็นคิตตี้หมดเลย ที่ชอบเพราะความน่ารักคิขุ ทุกคนที่พบเจอมักจะเรียกชื่อ คิตตี้ แม่ชีคิตตี้ จนไม่เรียกชื่อ อายด์ อีกเลย

Kitty-Eye-Acharaporn-08.jpg

นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ในการทำหน้าที่การเรียน และการทำกิจกรรมควบคู่กันไปหลายคนมองนักกิจกรรมต้องมีความแข็งแกร่ง เชื่อว่าภายในชีวิตจิตใจของเขามีความอ่อนโยน เสียสละ มีจิตอาสา อย่างเช่น อายด์ อัฉราพร คุณสมบัติ หรือ คิตตี้ ม.อุบลฯ

เพลิน วิชัยวงศ์ ปชส. ม.อุบลฯ /ข่าว

Kitty-Eye-Acharaporn-09.jpg

Kitty-Eye-Acharaporn-10.jpg

Kitty-Eye-Acharaporn-11.jpg

Kitty-Eye-Acharaporn-13.jpg