guideubon

 

ล็อคดาวน์หมู่บ้าน ต.แก้ง อ.เดชอุดม พบผู้ติดเชื้อ 15 ราย

ปิดหมู่บ้าน-ตำบลแก้ง-01.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการหมู่บ้านไฮตาก และหมู่บ้านนาคำใหญ่ ขอปิดหมู่บ้านเนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระหว่างวันที่ 1-15 กันายน 2564

ด้วยบ้านไฮตาก บ้านนาคำใหญ่ ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 14 ราย บ้านนาคำใหญ่ มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย ร่วมยอด 15 ราย ทางคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน ได้ประชุมหาแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นทีหมู่บ้าน

ทางคณะกรรมการหนูบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน จึงแจ้งมายังคณะทำงานระดับตำบลแก้ง ว่าจะปิดบ้านไฮตาก  บ้านนาคำใหญ่ เพื่อยับยังไม่ให้เชื้อไววัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) แพร่ระบาดออกไปพื้นที่อื่นและคนในชุมชนหมู่บ้าน จึงขอปิดหมู่บ้านไปจนกว่าสถานการณ์ปกติ

ปิดหมู่บ้าน-ตำบลแก้ง-02.jpg

ล่าสุด แหล่งข่าวไกด์อุบลแจ้งว่า อ.เดชอุดม มีคำสั่งปิดหมู่บ้าน เฉพาะหมู่ 7 และหมู่ 10 ตำบลแก้ง ขอความร่วมมือ งดเดินทางเข้า-ออก ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 ขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สำหรับคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ ต.แก้ง อ.เดชอุดม นั้น พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ครอบครัว 3 คน สัมผัสเชื้อจากญาติที่มาจาก อ.วารินชำราบ มาพักอาศัยด้วยที่บ้าน จากนั้นผู้สัมผัสในครอบครัวไปสัมผัสญาติ/เพื่อนบ้าน ต่ออีก จนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในที่สุด

ปิดหมู่บ้าน-ตำบลแก้ง-03.jpg