guideubon

 

ตรวจคัดกรองเชิงรุก ชุมชนวัดกลาง/วัดหลวง 154 ราย ผลบวก 1

atk-วัดกลาง-วัดหลวง-01.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 87 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 54 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 33 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ  7 ราย (เรือนจำ 6), อ.บุณทริก 14  ราย (คลัสเตอร์ ต.บัวงาม), อ.สำโรง 3 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น 3 ราย, อ.วารินชำราบ 2 ราย, อ.เขมราฐ อ.ตาลสุม, อ.เดชอุดม และ อ.ศรีเมืองใหม่ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,224 ราย รักษาหายสะสม 13,250 ราย กำลังรักษา 1,880 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 94 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

วันนี้ สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกให้บริการชุมชนวัดกลาง วัดหลวง ที่ วัดกลาง อ.เมืองอุบลฯ ผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK จำนวน 154 ราย ผลบวก 1 ราย ผลลบ 153 ราย

การระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันนี้มี 3 แห่ง ได้แก่
- คลัสเตอร์เรือนจำ เพิ่ม 6 ราย รวม 744 ราย
- คลัสเตอร์ ต.บัวงาม เพิ่ม 13 ราย รวม 17 ราย
- คลัสเตอร์ชุมชนในเขต ต.ในเมือง เพิ่ม 12 ราย รวม 80 ราย

atk-วัดกลาง-วัดหลวง-02.jpg

atk-วัดกลาง-วัดหลวง-03.jpg

atk-วัดกลาง-วัดหลวง-04.jpg