guideubon

 

โครงการขยายผิวถนนสี่แยกประปา-เบ็ญจะมะฯ อุบล

สี่แยกประปา-เบญจะมะ-อุบล-03.jpg

ภายหลังโครงการการยกระดับผิวจราจรคอนกรีตและสะพาน คสล. สาย อบ.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 231 ถึง ข้ามลำมูลน้อย ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี คือ ถนนจากแยกทางเลี่ยงเมืองข้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ข้ามลำมูลน้อย ไปจนถึงถนนสรรพสิทธิแยกวัดท่าวังหิน ก่อนถึงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และได้เปิดให้สัญจรได้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

สี่แยกประปา-เบญจะมะ-อุบล-01.jpg

สังเกตว่า ตอนเปิดให้ยานพาหนะสัญจรได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้น มีการใช้คำว่า "ชั่วคราว" จนเป็นที่สงสัยว่า อาจเปิดให้ใช้ชั่วคราวช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วปิดถนนต่อ ซึ่งความจริงแล้ว ไกด์อุบลทราบมาว่า โครงการทั้งหมด จะรวมถึงการขยายผิวถนนจราจรบริเวณสี่แยกประปาอุบลฯ และสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานลำมูลน้อยด้วย การเปิดให้สัญจรได้ จึงใช้คำว่าชั่วคราวไว้ก่อน

สี่แยกประปา-เบญจะมะ-อุบล-02.jpg

ขณะนี้ สำนักทางหลวงชนบทที่7 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานต่อแล้วครับ ท่านที่สัญจรไปมาช่วงสี่แยกประปา-เบ็ญจะมะฯ อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากสภาพผิวจราจรแคบเป็นคอขวด แต่หลังจากนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยระบายการจราจรได้มากเลยครับ