guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ สานพลังใจ 152 ชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

152อาชีวะอุบล-บริจาคโลหิต-01.jpg

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพรธนนันท์ รักษาศีล หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นำครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้บริการโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริโภคโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางทัศนีวรรณ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการดังกล่าวเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอ และปลอดภัย สำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ยูนิต (1ถุง) สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 3 คน

สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 152 คน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริโภคโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ยังมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วย

152อาชีวะอุบล-บริจาคโลหิต-02.jpg

152อาชีวะอุบล-บริจาคโลหิต-03.jpg

152อาชีวะอุบล-บริจาคโลหิต-04.jpg