guideubon

 

"ฮักเด้อ" เพลงบอกรักฉบับลูกอีสาน ผลงานของ ดร.ทัช ลูกหม้อ ม.อุบลฯ

ฮักเด้อ-ดร-ทัช-01.jpg

บทเพลงหวานซึ้งจับใจ สะท้อนกลิ่นไอ “ความฮัก” ของหนุ่มสาวอีสานที่รักมั่นต่อกัน กับ Single ใหม่ “ฮักเด้อ ดอกเตอร์ทัช” รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส เด็กหนุ่มลูกชาวนา ที่ก้าวเดินสู่ความฝันจนประสบความสำเร็จในชีวิต เรียกได้ว่าเป็นลูกหม้อ ม.อุบลฯ ที่จบวิศวะฯ พร้อมต่อโท-เอก จนมีดีกรีดอกเตอร์หนุ่ม กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่ความก้าวหน้าเสนอผลงานตำแหน่งวิชาการ เตรียมก้าวสู่ TOP10 ว่าที่ศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดในประเทศ

ฮักเด้อ-ดร-ทัช-03.jpg

ปัจจุบัน รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีงานเขียนตำรางานวิชาการที่หลากหลาย อาทิ วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลติสติกส์, การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม ,วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาการจนส่งโลจิสติกส์ วางจำหน่ายที่ร้าน SE-ED , ศูนย์หนังสือจุฬา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

“น้องจ๋าคำเจ้าว่าบอกฮักบักอ้าย คำเว่าง่ายๆน้องฮักอ้ายหลายๆพี่จ๋า น้องฮู้ยูบ่ มันต่อชีวิตอ้ายแก้วตา หยับมาน้องหล่า อ้ายสิวาความในให้ฟัง” เป็นอีกท่อนในบทเพลง “ฮักเด้อ” ที่มีความหมายกลิ่นไอความรักหนุ่มสาวอีสานบ้านนาเป็นอย่างดี ถ่ายทอดผ่านเสียงร้องและดนตรีได้อย่างลงตัว

ฮักเด้อ-ดร-ทัช-04.jpg

 

รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส หรือ ดร.ทัช กล่าวว่า จริงๆแล้วตนมีความชอบในการร้องเพลง แต่งกลอน ประพันธ์เพลงมาตั้งแต่เด็ก เคยผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงมาบ้าง ในช่วงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย การมาร้องเพลงในครั้งนี้ เพียงแค่อยากผ่อนคลายกับชีวิตในช่วงเว้นว่างจากการสอน จึงได้เขียนบทเพลงและบันทึกเสียงร้องเพลง อาจจะไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่ด้วยใจรัก ตั้งใจเขียนให้คนที่มีคนรักได้ใช้บอกรักกันและกัน จะดีใจมากถ้ามีใครเอาไปร้องในวันแต่งงาน