guideubon

 

โควิดอุบล พุ่ง 150 ราย พบ OMICRON 8 ราย สายพันธุ์ DELTA 1 ราย

omicron8-delta1-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 150 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 139 ราย แยกเป็น อ.เมือง 94 ราย, อ.วารินชำราบ 12 ราย, อ.เดชอุดม 11 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 7 ราย, อ.เขื่องใน 5 ราย, อ.เหล่าเสือโก้ก 4 ราย, อ.พิบูลฯ 2 ราย, อ.ตระการฯ 2 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ และ อ.บุณฑริก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 23,369 ราย รักษาหายสะสม 22,629 ราย กำลังรักษา 548 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 192 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

รายงานผลการสุ่มตรวจสายพันธุ์ผู้ป่วยโควิด ใน จ.อุบลราชธานี 

1. ผู้ป่วยชาย 49 ปี มาจากประเทศออสเตรเลีย (Test and go)
ตรวจพบเชื้อ 21 ธ.ค.64 ตรวจพบสายพันธุ์ Omicron 1 ราย

2. คลัสเตอร์ร้านเอกมัย (กลุ่มลูกค้า + ผู้สัมผัสในครอบครัว)
สุ่มตรวจ 8 ราย พบสายพันธุ์ Omicron 8 ราย
(ตรวจ 26 ธ.ค.64 : 3 ราย, 29 ธ.ค.64 : 5 ราย)

3. คลัสเตอร์อู่สุนทร อ.เขื่องใน
สุ่มตรวจ 1 ราย พบสายพันธุ์ Delta
(ตรวจ 29 ธ.ค.64) ผู้ป่วยรวม 15 ราย

ร้านเอกมัย-คลัสเตอร์19-24ธค64-06.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบนี้ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย รวมผู้ป่วย 230 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน 151 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 79 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 603 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจสายพันธุ์ ผู้ป่วย 8 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 8 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

จำนวนผู้ป่วยคลัสเตอร์ร้านเอกมัย จ.อุบลราชธานี แพร่กระจายไป 12 อำเภอ รวม 230 ราย สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ.เมือง (164) / อ.วารินชำราบ (34) / อ.ม่วงสามสิบ (10) / อ.เหล่าเสือโก้ก (6) และ อ.เดชอุดม (5)

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 6 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 84 คน กักตัวทุกคน

ร้านแสนคำ-เดชอุดม-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511