guideubon

 

ระดับน้ำมูลขึ้นสูง วันเดียว 15 ซม. ล้นตลิ่งฝั่งวารินฯ 59 ซม.

น้ำมูลขึ้นสูง-15ซม-01.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2565 กรมชลประทาน รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำมูล สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 112.59 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.15 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 3.34 เมตร อัตราการไหล 2,654.00 ลบ.ม./วินาที

ระดับตลิ่งฝั่ง อำเภอวารินชำราบ เฉลี่ย +112.00 ม.รทก.
ระดับตลิ่งฝั่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เฉลี่ย +113.00 ม.รทก.

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหล เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน กระทบด้านการดำรงชีพ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ มีการอพยพจำนวน 17 ชุมชน 235 ครัวเรือน ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 14 จุด และพักบ้านญาติ/บ้านเช่า จำนวน 28 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ ออกประกาศให้เฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล โดยในช่วงวันที่ 18-24 กันยายน 2565 คาดการณ์บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบนจะมีฝนตกหนัก ประกอบกับพื้นที่น้ำท่วมเอ่อลันตลิ่งก่อนหน้านี้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง และมูลบน มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำสูงสุด ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 นี้ อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังและล้นตลิ่ง

น้ำมูลขึ้นสูง-15ซม-02.jpg

ลุ่มน้ำชี-มูล-เฝ้าระวัง-01.jpg