guideubon

 

วัดป่าน้อย จัดพิธีชำระคัมภีร์โบราณ พร้อมเปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์แทนของเดิม

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 เมษายน 2559 ที่บริเวณหน้ากุฏิธรรมระโต วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม พร้อมคณะสงฆ์วัดมณีวนาราม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีขอขมาเพื่อบอกกล่าวบุรพาจารย์เจ้าของคัมภีร์ใบลานโบราณ ว่าจะมีการบำรุงรักษาคัมภีร์เหล่านั้น ให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป

ตะลึง!! พบสมบัติล้ำค่าอยู่ในกุฏิร้าง วัดมณีวราราม จ.อุบลฯ

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-02.jpg

ทั้งนี้ ได้มีญาติโยมร่วมกันถวายผ้าไหม เพื่อนำมาใช้ห่อหุ้มคัมภีร์ใบลานทดแทนผ้าเดิม ซึ่งเก่าและชำรุด โดยผ้าผืนเก่าจะเก็บรักษาแสดงให้สาธารณได้ชื่นชมในโอกาสต่อไป 

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-04.jpg

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคผ้าไหมใหม่เพื่อการนี้ ได้ที่กุฏิธรรมระโต วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-03.jpg

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-05.jpg

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-06.jpg

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-07.jpg

คัมภีร์ใบลาน-โบราณ-วัดมณีวนาราม-อุบล-08.jpg

 

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511