guideubon

 

ม.อุบลฯ เศร้า สูญเสีย ดร.สิริวงษ์ ป.เอก คนแรกของ ปท. ภาษาเวียดนาม

สิริวงษ์-หงส์สวรรค์-01.jpg

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบรรดาศิษย์เก่า ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่างรู้สึกโศกเศร้า และเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังทราบข่าว การเสียชีวิตของ ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ (โกวซุง หรือ อ.จง) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

สิริวงษ์-หงส์สวรรค์-02.jpg

ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ เข้ารักษาอาการป่วยโรคมะเร็ง ที่ รพ.สรรสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และเสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 02.00 น. สิริอายุ 44 ปี 11 เดือน 16 วัน โกวซุง หรือ อ.จง เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางการศึกษา มีผลงานโดดเด่น อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และประเทศชาติตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ในชีวิตการรับราชการ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกในการจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ก่อนจะมาเป็นคณะศิลปศาสตร์ในปัจจุบัน

สิริวงษ์-หงส์สวรรค์-03.jpg

ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ (โกวซุง หรือ อ.จง) เป็นนักเรียนทุนทบวงมหาวิทยาลัยตลอดตั้งแต่ ป.ตรี จนถึงเอก ซึ่งเป็นคนแรกของประเทศไทยที่จบปริญญาเอกภาษาศาสตร์เวียดนาม จาก ม.แห่งชาติฮานอย เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนบัณฑิต ป.เอก ของมหาวิทยาลัย กล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาที่ทรงเกียรติ เป็นอาจารย์สอนภาษาเวียดนามคนแรกของคณะ เป็นประธานร่างหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม

สิริวงษ์-หงส์สวรรค์-04.jpg

และยังได้รับความไว้วางใจจากกระทระทรวงการต่างประเทศ ในการทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาเวียดนาม การหารือระหว่างผู้นำ 2 ประเทศ ไทยและเวียดนาม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือกับ นาย เหงวียน เติ๋น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557

สิริวงษ์-หงส์สวรรค์-06.jpg

ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ โกวซุง หรือ อ.จง เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2514 บุตรของ นายไสว นางมานิต หงษ์สวรรค์ มีพี่น้องรวมกัน 3 คน ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Vietnamese Linguistics) College of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi, Hanoi, Vietnam [2552]
- ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2541]
- ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [2535]
- ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐาน ระดับ 1-3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2539]

เข้ารับราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 อายุราชการ 23 ปี ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ

ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน (สาขาภาษาเวียดนาม) จากสกอ. เพื่อไปเรียนปริญญาเอก สาขาภาษาเวียดนาม ที่คณะภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย และระหว่างที่ศึกษาที่เวียดนาม หากหน่วยงานราชการและเอกชนของไทยไปติดต่องานที่เวียดนาม ทางสถานทูตจะให้ไปช่วยเป็นล่ามอยู่เสมอ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์นำมาใช้ในการเป็นล่ามแปลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในช่วงที่ศึกษาที่ประเทศเวียดนาม ดร.สิริวงษ์ ได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยล่ามไทย-เวียดนามและปฏิบัติงานในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯ เยือนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 อีกด้วย

การเสียชีวิตของ ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ สร้างความเสียใจให้กับชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนบรรดาญาติสนิท มิตรสหาย และลูกศิษย์ที่ท่านเคยอบรมสั่งสอนมา ต่างร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจในครั้งนี้ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค และเพื่อนร่วมงานช่วยดำเนินการประสานงานต่างๆกับโรงพยาบาลและญาติๆ ภายหลังจากเสียชีวิตญาติๆได้ฝากร่าง ดร.สิริวงษ์ หรือโกวซุง ไว้ที่ห้องดับจิต ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เนื่องจากหลายพื้นที่จัดงานสงกรานต์ จึงทำให้ร่าง ดร.สิริวงษ์ อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างสงบชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น ในเช้าวันที่ 16 เมษายน 2559

รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค กล่าว่า ตนและภรรยาสนิทสนมกับ ดร.สิริวงษ์ ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดจึงมีความผูกพันเหมือนญาติสนิทคนหนึ่ง ซึ่ง ดร.สิริวงษ์ หลังจากเรียนจบก็มาทำงานที่ ม.อุบลฯ ญาติส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น รู้สึกเสียใจที่ ดร.สิริวงษ์ ได้จากไปในวัยก่อนอันควรในครั้งนี้ เราได้นำร่างกลับที่จังหวัดขอนแก่นในเช้าวันที่ 16 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นเดินทางกลับจากอุบล เป็นครั้งสุดท้าย สู่ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีบรรดาญาติๆ คอยรับและได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมทุกคืนระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2559 กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ วัดหนองแวงตราชู ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

ด้านอาการเจ็บป่วยและการรักษา ดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ภายหลังจากที่ตรวจพบชิ้นเนื้อร้าย (มะเร็งเต้านม) เมื่อปี 2556 ได้บำบัดรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ดูแลตนเองมาอย่างต่อเนื่อง จนกลางปี 2558 ได้มีอาการกำเริบเริ่มป่วยปวดหลัง ปวดขาและเดินไม่ได้ ซึ่งได้รับการดูแลรักษาจากหมอ และพยาบาลอย่างใกล้ชิด ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ในช่วงท้ายที่อาการค่อนข้างหนักจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อาการเหนื่อยหอบ วันที่ 12 เมษายน2559 มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ดร.สิริวงษ์ รู้สึกอ่อนแรง ลมหายใจแผ่ว ในที่สุดอาจารย์จง ก็จากไปอย่างสงบ เวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในอดีต

รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนและคณะตั้งใจว่าจะรวบรวมผลงานของ ดร.สิริวงษ์ ที่ทำไว้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเวียดนาม เพื่อตอบแทนความดีที่ถือว่าเป็นผู้ที่พยายามผลักดันด้านภาษาเวียดนามและวัฒนธรรมเวียดนามมีความตั้งใจจริง เป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับคณะมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นล่ามด้านภาษาเวียดนามให้กับรัฐบาล เป็นกำลังที่เข้มแข็งช่วยงานสถานทูตไทยที่เวียดนาม เป็นคนที่ศึกษาจริงและมีความตั้งใจสูง เป็นคนปิดทองหลังพระและไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคด้วย

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา โชคสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้มีโอกาสไปร่วมงานศพ ดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ (โกซุง หรือ อ.จง) ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามที่มีความรู้ความสามารถสูง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ และเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน้าที่ล่าสุดที่ทำให้ โกซุงมีชื่อเสียงเป้นที่รู้จักคือ การทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาเวียดนามให้กับรัฐบาลไทยในสมัยสมัยจุบัน : พิธีเริ่มต้นด้วยกันนำร่างเคลื่อนออกจากห้องพักศพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมพิธีเชิญวิญญาณ กลับไปยังบ้านเกิด ที่ขอนแก่น นำไปเตรียมพิธีทางศาสนา ที่วัดหนองแวง ตราชู ณ ศาลาตราชู 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต่อจากนั้น บรรดา อาจารย์เก่าที่เคยสอน รวมทั้งศิษย์เก่า มข. และ ลูกศิษย์ โกซุง รอรับอยู่จำนวนมากเพื่อร่วมพิธีและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆในการดำเนินงาน พิธีได้ดำเนินไปตามลำดับตามประเพณี เริ่มด้วยการรดน้ำศพ ขออโหสิกรรม ก่อนนำร่างบรรจุในหีบ จากนั้น ก็พิธีทางศาสนา สวดพระอภิธรรม ตามประเพณี ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำพวงหรีดแสดงความอาลัย ประกอบด้วย พวงหรีด นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา - พรรณพิมล สุวรรณพงษ์ เอกอรรครราชทูต ณ กรุง ธากา และ ดร.สมศักดิ์-สิริพร จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและภรรยา

ใน พิธีสวดพระอภิธรรม คืนแรก มีรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ คณะ ญาติ เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง ศิษย์ และผู้ที่เคารพนับถือเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก : กายะกัมมัง - วะจีกัมมัง - มะโนกัมมัง - อโหสิกัมมัง - สัพพะปานัง - วินัสสะตุ อิทัง มะตะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิกัมมัง / กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ขอ ให้อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้า ที่ได้กระทำไว้ ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญ

สำหรับท่านที่ต้องการไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรม เริ่มตั้งแต่คืนที่ 16-19 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป และ ฌาปนกิจวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา ประมาณ 14 .00 น.เป็นต้นไป ณ วัดหนองแวง ตราชู อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ข่าว