guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตามรอยเสด็จ-สมเด็จพระเทพ-ล่องน้ำโขง-อุบล-01.jpg

วันนี้ 10 เมษายน 2559 นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์โดยขบวนเรือ จำนวน 19 ลำ จากท่าน้ำโรงเรียนบ้านสำโรง ล่องตามแม่น้ำโขงไปขึ้นที่ผาชันบ้านผาชัน ตำบลสำโรง

ตามรอยเสด็จ-สมเด็จพระเทพ-ล่องน้ำโขง-อุบล-02.jpg

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต้อพสกนิกรชาวอุบลฯ เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จยังอำเภอโพธิไทร ประทับเรือพระที่นั่ง นปข. เป็นการเสด็จในลำน้ำโขงครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2535 โดยเสด็จจากท่าน้ำบ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร ผ่านผาชัน สามพันโบก ไปยังบ้านดงนาอำเภอศรีเมืองใหม่  และบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม

อ่าน สมเด็จพระเทพฯ เสด็จลำน้ำโขง เมืองอุบลฯ ครั้งแรก 10 เมษายน 2535

ตามรอยเสด็จ-สมเด็จพระเทพ-ล่องน้ำโขง-อุบล-04.jpg

ตามรอยเสด็จ-สมเด็จพระเทพ-ล่องน้ำโขง-อุบล-03.jpg