guideubon

 

คณะทูตานุทูต เยี่ยมชมผ้าไหมลายพื้นเมือง ที่บ้านคำปุน จ.อุบล

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-01.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอลงกต วรกี นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ซึ่งนำคณะทูตานุทูตจาก 26 ประเทศ มาชมความงดงามของผ้าไหมลายพื้นเมืองที่บ้านคำปุน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

ภาพเปิดบ้านคำปุน ต้อนรับ รมต. และทูตพานิชย์

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-02.jpg

โดย อาจารย์มีชัย แต้สุจริยา ทายาทคุณแม่คำปุน ศรีใส ช่างออก แบบลายผ้า และเป็นผู้ดูแลบ้านคำปุน ได้นำผ้าไหมลายพื้นเมืองต่างๆ ที่ผ่านการทออย่างวิจิตรประณีต มาแสดงให้คณะทูตานุทูตได้ชม พร้อมกับได้นำคณะ ชมขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่การ สาวไหมจากรังไหม การย้อมสี การยกลาย การทอผ้าให้เป็นลวดลายพื้นเมืองจนกลายเป็น ผ้าไหมเต็มผืนที่มีความสวยงามและทรงคุณค่า

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-03.jpg

บ้านคำปุน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ จังหวัดอุบลราชธานี นั่นก็คือ ผ้าทอลายกาบบัว ซึ่งบ้านคำปุนจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้งในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเท่านั้น

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-04.jpg

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการ สาวเส้นไหม สืบสายพระราชปณิธาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์หัตศิลป์ไทย ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยได้นำคณะทูตานุทูตจาก 26 ประเทศ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นที่มาของความงดงามผ้า ไหมไทยในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และที่มาของผ้าไหมไทย ไปสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน รวมไปถึงการท่องเที่ยว และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมผ้าทอของไทยให้คงอยู่สืบไป

ข่าวโดย ปฏิพัทธ์ เข็มทิศ NBT อุบล

ภาพเปิดบ้านคำปุน ต้อนรับ รมต. และทูตพานิชย์

บ้านคำปุน-อุบล-ต้อนรับทูต-17.jpg

บ้านคำปุน-อุบล-ต้อนรับทูต-09.jpg

บ้านคำปุน-อุบล-ต้อนรับทูต-23.jpg

บ้านคำปุน-อุบล-ต้อนรับทูต-10.jpg

บ้านคำปุน-อุบล-ต้อนรับทูต-26.jpg