guideubon

 

อุบลฯ สำรวจจุดตัดทางรถไฟ อ.วารินฯ ป้องกันอุบัติเหตุ

จุดตัด-ทางรถไฟ-อุบล-01.jpg

ันที่ 4 เมษายน 2559 ดร. อลงกต วรกึ นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาว อรุณรัตน์ นะนทบุรมย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ประสานงานสถานีรถไฟวารินชำราบ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางรถไฟจากกรณีจังหวัดนครปฐม

จุดตัด-ทางรถไฟ-อุบล-02.jpg

โดยสำรวจเส้นทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ทั้งหมด 14 จุด แยกเป็น จุดตัดทางที่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติ จำนวน 3 จุด จุดตัดเครื่องกั้นใช้คนบังคับ จำนวน 1 จุด จุดตัดที่มีป้ายแจ้งเตือนจำนวน 10 จุด (และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเครื่องกั้นอัตโนมัติอยู่จำนวน 4 จุด) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์

จุดตัด-ทางรถไฟ-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นและท้องที่ในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟในอำเภอวารินชำราบ เฝ้าระวังและเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2559 ที่จะมาถึงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมั่นใจในความปลอดภัย

ภาพ/ข่าวโดย ดร. อลงกต วรกึ

จุดตัด-ทางรถไฟ-อุบล-03.jpg