guideubon

 

พบน้ำใน แกรนด์แคนยอนอุบลฯ ค่าความเป็นกรดเกินมาตรฐาน!!

แกรนด์แคนยอน-บึงแสนโคตร-บ้านหนองไหล-อุบล-07.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2559 ภายหลังจากที่บึงแสนโคตร หรือ แกรนด์แคนยอนอุบลราชธานี บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี ถูกเผยแพร่ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั้น ล่าสุด หน่วยงานภาครัฐเร่งเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว เกรงจะมีเหตุจมน้ำถึงชีวิต เร่งหามาตรการป้องกันปลอดภัย ขณะสิ่งแวดล้อมภาค 2 ยัน ผลตรวจน้ำเบื้องต้นเป็นกรดอ่อน ไม่ควรสัมผัสอาจระคายเคือง

แกรนด์แคนยอน-บึงแสนโคตร-บ้านหนองไหล-อุบล-05.jpg

น.ส.ศิริวรรณ ชุมชนุม หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ อบต.หนองขอน และชาวบ้านหนองไหล เพื่อให้เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีนักท่องเที่ยวเกิดพลาดตกลงไปในบ่อดินที่น้ำมีความลึก 3-4 เมตร โดยให้ อบต.จัดเตรียมหวงยางทิ้งลงไว้ในบ่อดินที่มีน้ำขัง โดยใช้เสาปักเป็นตัวยึด และให้เตรียมถังน้ำพลาสติกทำเป็นทุ่นลอยทิ้งไว้ตามขอบบ่อ เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดเดินพลาดพลั้งตกลงไปในบ่อที่มีทางเดินแคบเพียง 1 ฟุต และขอบบ่อมีทางลาดชันสูง จะได้เกาะทุ่น หรือห่วงยางระหว่างรอคนไปช่วยเหลือ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการมาท่องเที่ยวในที่แห่งนี้

แกรนด์แคนยอน-บึงแสนโคตร-บ้านหนองไหล-อุบล-02.jpg

ขณะเดียวกัน นายทวีวัฒน์ นาคไชยะ นักธรณีวิทยาชำนาญการ สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า สถานที่นี้เป็นบ่อดินที่ถูกขุดมาแล้วประมาณ 20 ปี มีความลึกของบ่อจากคันดิน 1.5-3 เมตร กว้าง 100 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร โดยมีลักษณะทางธรณีวิทยาเบื้องต้น คือ ชั้นบนเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดสีเทาขาว มีจุดประสีน้ำตาลอมส้ม เนื้อแน่น มีเม็ดทรายขนาดละเอียดปนเล็กน้อย ชั้นล่าง หินพื้นฐานอยู่ในหมวดหินภูทอก ที่ประกอบด้วย หินทรายสีแดงอิฐ ขนาดเม็ดละเอียดถึงปานกลาง สลับกับหินทรายเนื้อละเอียด สีม่วงแดง เนื้อปนปูน

ส่วนน้ำที่มีสีเขียวในเบื้องต้น คาดว่าน่าจะเกิดจากแร่คาร์บอเนตจากเม็ดปูนที่ปนในเนื้อหินทรายผสมกับน้ำ ทำให้น้ำเป็นลักษณะน้ำกระด้าง เมื่อมีการสะท้อนแสงทำให้มองเป็นสีเขียวอมฟ้า เมื่อตักน้ำใส่ขวดเป็นสีขาวขุ่น ซึ่งจะได้นำไปตรวจวิเคราะห์ความชัดเจนอีกครั้ง

 แกรนด์แคนยอน-บึงแสนโคตร-บ้านหนองไหล-อุบล-06.jpg

นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 อุบลราชธานี นำคณะเข้าเก็บตัวอย่างน้ำรวม 4 จุด เมื่อนำน้ำมาตรวจวัดค่าออกซิเจนเบื้องต้น พบว่า มีค่าออกซิเจนสูง 7.1 ถึง 7.4 มิลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือเป็นค่าปกติ แต่สำหรับค่าของความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ 4.8 ถึง 5.4 มิลิกรัมต่อลิตร ถือว่าน้ำในจุดดังกล่าวค่อนข้างเป็นกรด และมีผลต่อคนที่ผิวหนังแพ้ง่ายถ้าลงไปเล่นน้ำ หรือสัมผัสน้ำจะมีอาการคัน      

แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะได้ส่งตัวอย่างน้ำไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารโลหะหนัก และคุณภาพของน้ำที่ต้องใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ประมาณ 1 สัปดาห์