guideubon

 

ลูกสาวไปรับแม่กลับจากหาดป่าตอง กลายเป็นผู้ติดเชื้ออุบลฯ รายที่ 14

COVID-19-14ราย-บุณฑริก-01.jpg

วันที่ 1 เมษายน 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 21.30 น.

ผู้ป่วยยืนยัน 14 ราย (ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย)
- รักษาจนอาการปกติ 8 ราย ได้ส่งต่อเพื่อสังเกตอาการในห้องแยกให้ครบ 14 วัน (Local Isolation) ที่ศูนย์พักฟื้นฯ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน  7 ราย และส่งกลับบ้านเนื่องจากครบกำหนด 14 วัน 1 ราย (อ.พิบูลมังสาหาร)
- ส่วนผู้ปวยที่กำลังรักษา 5 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ป่วยทั้ง 14 ราย จำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
- ผู้เข้าไปสนามมวยในเขต กทม. 5 ราย และแพร่เชื้อให้ภรรยา 2 ราย รวมเป็น 7 ราย
- ผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 2 ราย, พนักงานบริการ จากตลาดปอยเปต จ.สระแก้ว 1 ราย, พนักงานในร้านจำหน่ายสุรา (ผับ) จาก กทม. 1 ราย, คนขับแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย ,
- หญิงอาชีพนวดแผนไทย จากหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต 1 ราย และแพร่เชื้อให้บุตรสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 1 ราย (อายุ 16 ปี)

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อุบลฯ รายที่ 13

ผู้ป่วยสะสม แยกตามอำเภอ
อ.เมือง 3 คน
อ.พิบูลมังสาหาร 2 คน
อ.เดชอุดม 2 คน
อ.บุณฑริก 3 คน
อ.นาจะหลวย 1 คน
อ.โขงเจียม 1 คน
อ.ตระการพืชผล 1 คน
อ.วารินชำราบ 1 คน

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 163 ราย
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 148 ราย พบเชื้อ 14 ราย รอผลตรวจ 1 ราย
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 155 ราย ยังรักษาอยู่ 8 ราย

ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และ กทม.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 : 14,168 คน
- เป็นผู้เดินทางจาก 33 ประเทศ พื้นที่ระบาดๆ 749 คน และจาก กหม/ปริมณฑล 13,419 คน
- ให้กักเพื่อสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 14,168 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่งประเทศและพื้นที่เสี่ยง (รายใหม่) วันนี้ จำนวน 752 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14วัน จำนวน 773 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 13,395 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน