guideubon

 

สนามบินอุบลฯ คุมเข้ม ออกมาตรการรักษาความปลอดภัย

สนามบินอุบล-คุมเข้ม-07.jpg

วันที่ 28 มีนาคม 2559 พลตรี อชิรฉัตร์ โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และพลเรือน โดยกำหนดมาตรการวางกำลัง ดูแลความปลอดภัยสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี โดยจะมีกำลังทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครส่งกำลังเข้าควบคุมดูแลในระยะนี้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรารถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่แล่นเข้ามาในสนามบินทุกคัน พร้อมทั้งตรวจจับสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยผ่านกล้องทีวีวงจรปิดของสนามบินตลอดเวลา กำหนดเริ่มปฏิบัติการวันที่ 31 มีนาคม 2559 นี้

สนามบินอุบล-คุมเข้ม-09.jpg

สำหรับมาตรการในระยะแรก ไกด์อุบลสรุปได้ดังนี้ครับ

1. มีการตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจที่บริเวณทางเข้าสนามบินฯ ผู้ขับขี่รถทุกขนิด ให้แสดงตนด้วยบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อความรวดเร็ว ก่อนถึงทางเข้า ให้ลดกระจก เตรียมบัตรประชาชนไว้เลยครับ

สนามบินอุบล-คุมเข้ม-03.jpg

2. บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร (แถว A-I) อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะถูกล็อคล้อ และยก-ลาก ออกนอกพื้นที่ (ค่ายก-ลาก 500 บาท)

3. รถที่ต้องจอดค้างคืน ให้จอดในบริเวณที่จัดไว้แถวหอน้ำประปา

4. รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ให้จอดบริเวณลานจอดรถยนต์ จำนวน 1 ช่อง บริเวณใกล้กับเสาธงชา่ติ โดยจะมีป้ายสัญลักษณ์แสดงให้ทราบ

สนามบินอุบล-คุมเข้ม-02.jpg

5. ผู้ที่ต้องเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร (ทั้งผู้เดินทาง ผู้มารับ-ส่ง) ให้เข้าประตูทางเข้าที่ 1 ประตูแถวที่จอดรถแท็กซี่ โดยสัมภาระทุกชนิด ต้องผ่านการ X-RAY  และตัวบุคคลต้องเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะฯ

6. ประตูทางออก ให้ออกทางเดียว คือ ประตูประจกเลื่อนที่ 3 บริเวณเคาท์เตอร์รถเช่า และไม่อนุญาตให้เดินสวนเข้ามาในอาคาร หากท่านใดประสงค์จะเข้าอาคารอีกครั้ง ต้องไปเข้าที่ทางเข้าแรก และผ่านการตรวจตามขั้นตอน

สนามบินอุบล-คุมเข้ม-06.jpg

เท่าที่ไกด์อุบลสอบถามดู เนื่องจากมีเหตุความรุนแรง การก่อการร้ายขึ้นในต่างประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องวางมาตรการรักษาความปลอดภัย ระดับสูงสุด หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว คาดว่าประมาณ 1 เดือน จะมีการปรับระบบอีกครั้ง ระหว่างนี้ท่านที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องเผื่อเวลาไว้สักเล็กน้อยนะครับ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โทร.045245612 ต่อ 2152, 2208