guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ สืบสานประเพณี เดินเท้า 14 กม. สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา

ประเพณีเดินเท้า-สักการะหลวงปู่ชา-01.jpg

วันที่ 19 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษากว่า 2,000 คน ร่วมสืบสานประเพณี โครงการเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา ประจำปี 2562 กราบนมัสการสักการะพระอัฐิธาตุ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท) ฟังธรรมเทศนา เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต สืบสานประเพณีอีสาน และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

ประเพณีเดินเท้า-สักการะหลวงปู่ชา-02.jpg

อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่าพัฒนานักศึกษา นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเดินเท้าระยะทาง 14 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับเมตตาจาก พระราชภาวนาวิกรม หลวงปู่เลี่ยม ฐิติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ประธานสงฆ์ แสดงธรรมเทศนา โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ประธานในพิธีถวายสังฆทาน ณ ธรรมศาลา และนำนักศึกษาเดินเท้ารอบเจดีย์พระโพธิญาณเถร 3 รอบ กราบนมัสการสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา 

ประเพณีเดินเท้า-สักการะหลวงปู่ชา-03.jpg

นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรภัลลภ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา ประจำปี 2562 ถือว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ดีที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องมานานหลายปี ซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญ สิริมงคลแก่ชีวิต ในปีนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ สืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ นักศึกษาแต่ละคณะนำริ้วขบวนประเพณีอีสาน ตลอด 12 เดือน ร่วมในขบวน อาทิ บุญปีใหม่ บุญผ้าป่า บุญข้าวจี่ บุญเผวด บุญสงกรานต์ บุญบั้งไฟ บุญซำฮะ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา และบุญข้าวประดับดิน เป็นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกชั้นปี สร้างความรัก ความสามัคคี การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน การทำเกษตรกรรม และความสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทางการเดินเท้า 14 กิโลเมตร

ประเพณีเดินเท้า-สักการะหลวงปู่ชา-04.jpg

ส่วนบรรยากาศภายในบริเวณวัด ซึ่งมีความสงบร่มรื่น นักศึกษาได้สัมผัสถึงหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ชา ที่ติดป้ายตามต้นไม้ในบริเวณวัด ได้รับฟังธรรมเทศนาจาก หลวงปู่เลี่ยม ฐิติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

ประเพณีเดินเท้า-สักการะหลวงปู่ชา-05.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านานให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า“สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” 

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ประเพณีเดินเท้า-สักการะหลวงปู่ชา-06.jpg