guideubon

 

ถึงกับน้ำตาซึม นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจร้องเพลงสถาบัน พิธีบูมเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิต (มีคลิป)

บูมพี่บัณฑิต-ม-อุบล-01.jpg

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาของทุกคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกรา ช่อที่ 24 มอบโล่เชิดชูเกียรติ ร่วมร้องเพลงสถาบัน และพิธีบูมแด่พี่บัณฑิต ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากพลังรุ่นน้องนักศึกษา กว่า 1,000 คน สร้างความปราบปลื้ม ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง จนทำให้บัณฑิตหลายคนน้ำตาซึมกับบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ

บูมพี่บัณฑิต-ม-อุบล-02.jpg

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเชิดชูเกียรติบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษา และมอบโล่แก่บัณฑิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมร้องเพลงสถาบัน เพลงม.อุบลฯสัมพันธ์ และพิธีบูมที่แก่รุ่นพี่บัณฑิต

บูมพี่บัณฑิต-ม-อุบล-03.jpg

สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วย ขบวนเชิญโล่รางวัล โดยมีตัวแทนนักศึกษาถือธงสถาบัน ธงคณะ ขบวนเชิญโล่เชิดชูเกียรติ เทคนิคเชียร์ และนักศึกษา เดินเข้าสู่ห้องพิธี โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการมอบโล่ และกล่าวแสดงความยินดี ในส่วนของบัณฑิตที่เข้ารับโล่ จำนวน 11 ราย ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง อดีตนายกสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง/คณะ และประธานสภานักศึกษา ได้แก่

1. นายนรพันธ์ จันทร์หอม นายกสโมสรนักศึกษา
2. นายกิตติคุณ เจริญจิตร์ ประธานสภานักศึกษา
3. นายสมศักดิ์ ดีระสา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
4. นายนรินทร์ ผงทอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
5. นายวิทวัส ลายประดิษฐกร นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นายชวรัช ชมภูศรี นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
7. นายบันลือ เทียมทัศน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
8. นายวรากร ทองตรีพันธ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์
9. นายนิวัฒน์ ทันใจ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
10.นางสาวอทิตยา ติลาชัย นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
11.นางสาวอาทิตยา ฉลองชัยสิทธิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

บูมพี่บัณฑิต-ม-อุบล-04.jpg

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ นักศึกษาเทคนิคเชียร์ได้นำน้องนักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมร้องเพลงมาร์ช ม.อุบลฯ และเพลงม.อุบลฯ สัมพันธ์ บัณฑิตประสานมือกันร่วมร้องเพลงคลอตาม เนื้อเพลงบางช่วงที่ว่า "มีเพียงเราที่เข้าใจกันดี...พร้อมจะมีสิ่งดีให้กัน ให้เลื่องลือระบือทั่วเขตขันธ์...ว่าเรานั้นคือ ม.อุบลฯ" ทำให้บัณฑิตหลายคนน้ำตาซึมออกมาเลยทีเดียว และปิดท้ายด้วยพิธีบูมที่มีความยิ่งใหญ่ พลังเสียงดังกึกก้องทั่วอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและประทับใจ ที่จะตราตรึงในใจของบัณฑิตและนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บูมพี่บัณฑิต-ม-อุบล-05.jpg

นายสุทธินนท์ ศรีพันธ์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้จัดกิจกรรมนี้ให้พี่บัณฑิต ซึ่งรุ่นพี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้อง สโมสรนักศึกษา และหน่วยกิจกรรม สำนักงานพัฒนานักศึกษานักศึกษา ได้ฝึกซ้อมเตรียมงานมาเป็นอย่างดี นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมมาด้วยความสมัครใจ ยังมีอีกหลายพันคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานพิธีได้ด้วยจำกัดของพื้นที่ เพียงต้องการอยากเห็นความสำเร็จของรุ่นพี่ อยากร่วมยินดีกับพี่บัณฑิต และอยากเห็นพี่บัณฑิตสวมชุดครุยยืนสง่างามภายใต้วงล้อมของน้องๆ พร้อมร้องเพลงสถาบันเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจ ให้แก่นักศึกษารุ่นน้องที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ให้จงได้

ภาพ/ข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์ ม.อุบลฯ