guideubon

 

น้องใหม่ ม.อุบลฯ เดินเท้า 14 กม. สืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา

กันเกราช่อใหม่-วัดหนองป่าพง-01.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยไปยังวัดหนองป่าพง ระยะทาง 14 กม. เพื่อกราบนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถระ อันเป็นที่เคารพนับถือและสักการบูชาของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

กันเกราช่อใหม่-วัดหนองป่าพง-02.jpg

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เดินเท้าจากจุดเริ่มต้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมรณรงค์ลดบุหรี่ ลดแอลกอฮอล์ และต่อต้านการคอรัปชั่น และศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนตลอดเส้นทาง 14 กม. ของการเดินทาง นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ที่ ม.อุบลฯทำต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และการศึกษา

กันเกราช่อใหม่-วัดหนองป่าพง-03.jpg

ภาพความงามของนักศึกษา เดินแถวทอดแนวยาวตามถนนสุดลูกหูลูกตา สวมเสื้อขาว มุ่งหน้าจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่วัดหนองป่าพง ระยะทาง 14 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางผ่านหมู่บ้าน ชุมชน ทุ่งนาธรรมชาติที่สมบูรณ์ สวยงาม เป็นที่น่าสนใจต่อผู้ผ่านไปมาจำนวนมาก ซึ่งมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมนำนักศึกษาร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชภาวนาวิกรม(เลี่ยม ฐิติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เดินเท้าเข้ากราบนมัสการเจดีย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พร้อมร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาสนสถานวัดหนองป่าพง ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

กันเกราช่อใหม่-วัดหนองป่าพง-04.jpg

นายสิทธินนท์ ศรีพันธ์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สำหรับประเพณีกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่ให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาได้เข้านมัสการพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชาอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวอุบลราชธานี และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษาทุกชั้นปีด้วย ถือว่าเป็นรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์ และอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ลดบุหรี่ ลดแอลกอฮอล์ ต่อต้านการคอรัปชั่น การมีวินัยจราจร และการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559 อีกด้วย

กันเกราช่อใหม่-วัดหนองป่าพง-05.jpg

นับได้ว่า โครงการกันเกราช่อใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา เป็นประเพณีปฏิบัติ ที่สโมสรนักศึกษา ได้สืบสานมาทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับน้องรูปแบบใหม่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511