guideubon

 

โควิดอุบลฯ พุ่ง 142 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหาร สถานศึกษา มาแรง

ร้านอาหาร-สถานศึกษา-01.jpg

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 142 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 19 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 123 ราย แยกเป็น อ.เมือง 54 ราย, อ.น้ำยืน 25 ราย, อ.วารินชำราบ 13 ราย, อ.น้ำขุ่น 8 ราย, อ.เดชอุดม 6 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 3 ราย, อ.เหล่าเสือโก้ก 2 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.สิรินธร 2 ราย, อ.เขื่องใน, อ.นาจะหลวย, อ.กุดข้าวปุ้น, อ.ม่วงสามสิบ, อ.ทุ่งศรีอุดม และ อ.นาตาล พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,620 ราย รักษาหายสะสม 20,173 ราย กำลังรักษา 1,274 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 173 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ 2 อันดับแรกอยู่ที่ อ.เมือง และอ.น้ำยืน ดังนี้
- ร้าน Rim the road อ.เมือง รายใหม่วันนี้ 27 รวมผู้ป่วย 61 ราย
- รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน รายใหม่วันนี้ 19 รวมผู้ป่วย 157 ราย

ร้านอาหาร-สถานศึกษา-02.jpg

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 61 ราย

ร้านอาหาร-สถานศึกษา-04.jpg

คลัสเตอร์ร้าน Reunion อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี มีประวัติไปเที่ยวร้าน Reunion กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 11 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสผู้ป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านทองหล่อ55 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านทองหล่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย เป็นลูกค้าไปเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสผู้ป่วย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 102 ราย 

ร้านอาหาร-สถานศึกษา-03.jpg

คลัสเตอร์ อบต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นเจ้าหน้าที่ อบต. ติดเชื้อในครอบครัว และสัมผัสเพอื่นร่วมงานใน อบต. วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 10 ราย เป็นกลุ่ม จนท.อบต.

คลัสเตอร์ร้านชนบทบาร์ ต.คันไร่ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย มีผู้ป่วยมาจาก อ.เมือง มาจัดงานเลี้ยงในร้าน เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 ทราบภายหลังว่าตรวจพบเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานในร้าน/ครอบครัว รวมผู้ป่วย 13 ราย ให้ปิดร้านเพื่อนควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 134 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย รวมผู้ป่วย 157 ราย เป็นนักเรียน 111 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 39 ราย ครู 7 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 46 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 35 ราย ผู้ปกครอง 11 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 50 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 47 ราย (อายุ 6-11 ปี) ครู 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

ร้านอาหาร-สถานศึกษา-05.jpg

ร้านอาหาร-สถานศึกษา-06.jpg