guideubon

 

อาจารย์ ม.อุบลฯ ใช้วุฒิปริญญาเอกปลอม 14 ปี ชิงลาออก แต่มหา'ลัยไม่อนุมัติ

มนูญพงษ์-ศรีวิรัตน์-01.jpg

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ผู้สื่อข่าวจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ (bangkokbiznews) รายงานว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ ผศ.ดร.มนูญพงษ์ ศรีวิรัตน์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าใช้ใบปริญญาเอกปลอม โดยมีการเข้ารับการศึกษาในสถาบันที่แอบอ้าง แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ.ดร.มนูญพงษ์ ศรีวิรัตน์ ที่ระบุว่าจบการศึกษาจาก Ph.D. Decision Science : Statistics University of Hertfordshire U.K. ตั้งอยู่ที่ College Lane, Hatfield, Hertfordshire AL10 9AB ในสหราชอาณาจักร จากการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ไปยังมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้รับแจ้งว่าไม่มีชื่อ นายมนูญพงษ์ ศรีวิรัตน์ จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย มีแต่การเข้ารับการศึกษา แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

สำหรับ ผศ.ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยทุน UDC(University Development Committee)เมื่อรับทุน UDC เป็นระยะเวลา 2 ปี ได้กลับมารับราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2535

โดยต่อมากลางปี 2538 ได้สอบคัดเลือกทุนระดับปริญญาเอกของทบวงมหาวิทยาลัย เป็นทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อที่ University of Hertfordshire U.K. และกลับเข้ามารับราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปี 2544 พร้อมดีกรีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. Decision Science : Statistics จาก University of Hertfordshire U.K.

โดยใช้วุฒิดังกล่าวจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 14 ปี เคยได้รับตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย CIO (Chief Information Officer ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงมหาวิทยาลัย) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทราบผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ ผศ.ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์ แล้วได้แจ้งให้เจ้าตัวได้รับทราบและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า ไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและยังปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาถึง 14 ปี หลังทราบเรื่อง ผศ.ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์ ได้ตัดสินใจยื่นใบลาออก แต่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไม่อนุมัติใบลาออก ซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อ ผศ.ดร.มนูญ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก bangkokbiznews.com/

ล่าสุดวันนี้ 29 ม.ค.58 เพจ suchainews ได้โพสคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

ขอเรียนชี้แจง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “อาจารย์ ม.อุบลฯ ฉาวโฉ่ ! ถูกตรวจสอบพบเป็นด็อกเตอร์เก๊ อ้างใบปริญญาเอกปลอม” ที่ลงใน นสพ. กรุงเทพธุรกิจ และมติชนออนไลน์ วันที่ 28 มกราคม 2558 ดังนี้

1. เกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏในข่าว มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว (ที่มีการตรวจสอบ ก็เนื่องจาก มีคนแจ้งข้อมูลมา) ยังไม่แล้วเสร็จ

2. หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำความผิดจริง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

3. เนื้อข่าวใน นสพ. ฉบับนี้ มีความคลาดเคลื่อน ดังนี้

- ที่ข่าวเขียนว่า มหาวิทยาลัยแจ้งเจ้าตัวนั้น ความจริงแล้วมหาวิทยาลัยยังไม่ได้แจ้งใดๆทั้งสิ้น เพราะยังตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เสร็จ อนึ่ง ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาและแจ้งเจ้าตัวให้มาชี้แจง คือ คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนดังกล่าว 

- ที่ข่าวเขียนว่า เจ้าตัวตัดสินใจลาออกเพราะเรื่องนี้ ความจริงแล้วหนังสือลาออกเจ้าตัวแจ้งเหตุผลว่าจะไปปฏิบัติธรรม

- ที่ข่าวเขียนว่า มหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติให้ลาออก ความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเพียงแต่ยับยั้งเพื่อให้เคลียร์หนี้สินเงินยืมเงินรายได้โดยยับยั้งได้เพียง 90 วัน หลังจากนั้น ก็ต้องอนุมัติให้ออก หากยังมีหนี้สินค้างชำระ มหาวิทยาลัย ต้องไปฟ้องบังคับเอา