guideubon

 

คลัสเตอร์ใหม่ ตลาดแม่กิมเตียง ติดเชื้อแล้ว 14 ราย

ตลาดแม่กิมเตียง-เพิ่ม14-01.jpg

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 65 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 63 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 27 ราย (ตลาดแม่กิมเตียง 12, ตลาดวารินฯ 6), อ.เมืองอุบลฯ 8 ราย, อ.ตระการพืชผล 11 ราย, อ.สำโรง 10 ราย, อ.บุณฑริก 3 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.โขงเจียม 1 และ อ.พิบูลมังสาหาร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,829 ราย รักษาหายสะสม 17,475 ราย กำลังรักษา 1,215 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 139 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

คลัสเตอร์ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นสามี ภรรยา ขายลาบในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง แพร่เชื้อในกลุ่มแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เป็นแม่ค้าขายอาหารในตลาด และครอบครัว รวมผู้ป่วย 14 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 30 ราย ให้กักตัวทุกคน 14 วัน

ไทม์ไลน์ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินฯ 12-17 ต.ค.64 สังเกตุอาการด่วน
ใครไปร้านลาบป๋าเจ็ก ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินฯ สั่งเกตอาการตนเองด้วย

ตลาดแม่กิมเตียง-เพิ่ม14-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 135 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้า+ครอบครัว 121 ราย และผู้ใช้บริการตลาด 14 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย อ.สำโรง 3 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 8 ราย อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 1 ราย และ อ.นาเยีย 1 ราย

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 68 ราย เป็นพนักงาน/ รปภ./ แม่ค้า/ ครอบครัว 52 ราย และลูกค้า 16 ราย

คลัสเตอร์บ้านโพนเมือง ม.3 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี อาชีพเจ้าของอู่ซ่อมรถ มีประวัติเดินทางไปช่วยงานศพญาติที่ชุมชนหนองบก ต.วารินฯ อ.วารินชำราบ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นลูกสาวกับลูกเขยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ) มีการแพร่เชื้อไปยังลูกค้าอู่ซ่อมรถและคนในชุมชน วันนี้พบผู้ป่วย 10 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย

ตลาดแม่กิมเตียง-เพิ่ม14-03.jpg

ตลาดสดวาริน-38รวม94-04.jpg