guideubon

 

ขยายระยะเวลาปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์ สถานบันเทิง ออกไปอีก 14 วัน

ขยายเวลาปิด-โต๊ะสนุก-สถานบันเทิง-01.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งขยายระยะเวลาปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และขยายระยะเวลาปิดโต๊ะสนุกเกอร์ และสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่งในพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ไปอีก 14 วัน เริ่มวันที่ 3 - 16 ตุลาคม 2564

ขยายเวลาปิด-โต๊ะสนุก-สถานบันเทิง-02.jpg

ขยายเวลาปิด-โต๊ะสนุก-สถานบันเทิง-03.jpg