guideubon

 

ผวจ.อุบล ประธานพิธีสมโภชศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญชวนมาเที่ยวชม

45ปี-สว่างบูชาธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-01.jpg

วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว และงานฉลองครบรอบ 45 ปี ก่อตั้งมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน  ร่วมกับนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย และนายวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิสว่างบูชาธรรมฯ ที่บริเวณมุลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

45ปี-สว่างบูชาธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-02.jpg

ผวจ.อุบลฯ กล่าวว่า ในงานฉลองครบรอบ 45 ปี ก่อตั้งมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน และงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว ในวันนี้ เต็มไปด้วยเรื่องดีๆ หลายประการ กล่าวคือ

- เป็นโอกาสดี ที่จังหวัดอุบลราชธานีไดก้มีงานบุญครั้งใหญ่และสำคัญ ประจำปี 2559

- เป็นเรื่องน่ายินดี และเป็นศิริมงคลของชา่วอุบลราชธานี ที่มีศาสนสถานให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาและขอพร

- ส่งเสริมประเพณีไทย-จีน อันดีงาม ของชาวอุบลราชธานี

- ประการสำคัญ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ที่เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ชาวอุบลฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง

45ปี-สว่างบูชาธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-03.jpg

ในปี พ.ศ.2559 นี้ เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณี วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถาน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และได้ทีโอกาสมาสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมฯ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ด้วย

45ปี-สว่างบูชาธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-05.jpg

สำหรับมูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน หรือที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในอุบลฯ รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าโป๊ยเซียน ได้ก่อตั้งมายาวนานกว่า 45 ปี มี องค์โป๊ยเซียนโจวซือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธิ จดทะเบียนในนาม มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน เมื่อ พ.ศ.2514 ด้วยแรงสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชน มีนายปรีชา เหลืองรุ่งโรจน์ เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก ภายหลังได้เข้าร่วมเครือ สมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเม่งเลี้ยง องค์กรลำดับที่ 27 ปัจจุบันมีนายวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ เป็นประธานมูลนิธิ ลำดับที่ 16

45ปี-สว่างบูชาธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-04.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิ จัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานเทศกาลตรุษจีน พะเก่งหรือรับพรปีใหม่ สะเดาะเคราะห์ งานเทศกาลซิโกวหรืองานเทกระจาด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ และผู้ล่วงลับไปแล้ว งานเทศกาลถือศีลกินเจ งานช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ในนาม "กูภัยสว่างบูชาธรรม"

45ปี-สว่างบูชาธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-06.jpg

ในปี พ.ศ.2556 มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลเจ้าโป๊ยเซียน และดำเนินการก่อสร้างศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว สูง 5 เมตร เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชา ขอพร และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีในอีกทางหนึ่งด้วย

45ปี-สว่างบูชาธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-07.jpg

การปรับปรุงซ่อมแซมศาลเจ้าโป๊ยเซียน และก่อสร้างศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2559 จึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ และพิธีสมโภชศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511