guideubon

 

ตะลึง!! พบสมบัติล้ำค่าอยู่ในกุฏิร้าง วัดมณีวราราม จ.อุบลฯ

กุฏิใหญ่-วัดมณีวนาราม-ป่าน้อย-อุบล-01.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2559 พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กล่าวกับผู้สื่อข่าวไกด์อุบลว่า ตามที่ทางวัดมีโครงการบูรณะซ่อมแซมกุฎิหลายหลังภายในวัด เนื่องจากกุฏิทุกหลังมีอายุเก่าแก่ร่วมร้อยปี จึงอยากทำการรักษาไว้ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปสองหลัง ได้แก่ กุฏิแดง ซึ่งพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ เคยจำพรรษา และ กุฏิธรรมระโต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456 หรือ 103 ปีก่อน

กุฏิใหญ่-วัดมณีวนาราม-ป่าน้อย-อุบล-03.jpg

สำหรับในปีนี้ มีโครงการบูรณะ กุฏิใหญ่ ซึ่งเป็นกุฏิที่เจ้าอาวาสเดิมใช้จำพรรษา ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2478 มีเจ้าอาวาสจำพรรษามาแล้ว 4 รูป รูปสุดท้ายคือ พระกิตติญาณโสภณ ก่อนที่จะปิดตายหลังมรณภาพ เมื่อปี 2552 เป็นกุฏิเก่าขนาดใหญ่ทำจากไม้ หลังคาทรงมะนิลา ตกแต่งด้วยลายฉลุ แบ่งเป็นห้องทั้งหมด 6 ห้อง ยกพื้นสูง ใต้ถุนโล่ง ปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา บางส่วนได้รับความเสียหายเนื่องจากปลวกกัดกินเนื้อไม้ วัดมณีวนาราม จึงขอความร่วมมือจากสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้ามาบูรณะซ่อมแซม โดยใช้งบประมาณจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1,960,000 บาท

กุฏิใหญ่-วัดมณีวนาราม-ป่าน้อย-อุบล-04.jpg

ขณะทำการขนย้ายทรัพย์สินออกจากกุฏิ เพื่อเตรียมบูรณะซ่อมแซม ไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนว่า จะมีสิ่งของล้ำค่าเก็บรักษาไว้ โดยภายในห้อง เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานมากกว่า 100 มัด ซึ่งคัมภีร์แต่ละมัด เป็นอักษรธรรมบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิทานโบราณ และตำรายารักษาโรค นอกจากนี้ ยังมี หนังสือพิมพ์เก่าอายุกว่าร้อยปี ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน อยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรเข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรักษา โดยจะใช้กุฏิหลังนี้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาข้อมูลต่อไป

กุฏิใหญ่-วัดมณีวนาราม-ป่าน้อย-อุบล-05.jpg

กุฏิใหญ่-วัดมณีวนาราม-ป่าน้อย-อุบล-06.jpg

กุฏิใหญ่-วัดมณีวนาราม-ป่าน้อย-อุบล-07.jpg

กุฏิใหญ่-วัดมณีวนาราม-ป่าน้อย-อุบล-08.jpg