guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 140 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหาร ป่วย 131 ราย

ร้านอาหาร-ป่วย131-01.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 140 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 131 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 52 ราย, อ.น้ำขุ่น 24 ราย, อ.เมือง 27 ราย, อ.วารินชำราบ 10 ราย, อ.โพธิ์ไทร 4 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 3 ราย, อ.บุณฑริก 3 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 2 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่,  อ.เขื่องใน, อ.เขมราฐ, อ.สำโรง, อ.ดอนมดแดง และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,233 ราย รักษาหายสะสม 19,911 ราย กำลังรักษา 1,153 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 169 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ข้อมูลล่าสุด เวลา 08.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีคลัสเตอร์กลุ่มร้านอาหารใน อ.เมือง พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ดังนี้
- ร้านเอกมัย ป่วย 98 ราย เสี่ยงสูง/กักตัว 139 คน
- ร้าน Rim the road ป่วย 12 ราย เสี่ยงสูง/กักตัว 20 คน
- ร้านทองหล่อ 55 ป่วย 10 ราย เสี่ยงสูง/กักตัว 20 คน
- ร้านแชร์ ป่วย 3 ราย
- ร้าน Reunion ป่วย 2 ราย
- ร้าน I here cpffee ป่วย 2 ราย
- ร้าน Meeting ป่วย 2 ราย
- ร้านชื่นชมบาร์ ป่วย 2 ราย

ร้านอาหาร-ป่วย131-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นพนักงาน/ ลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 98 ราย 

คลัสเตอร์ร้านทองหล่อ55 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิดและเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวในร้าน/พนักงาน

คลัสเตอร์ ต.สองคอน ม.7 อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ป็นทหาลดประจำการ จาก จ.ปราจีนบุรี ไม่กักตัว ดื่มสุรา/รับประทานอาหารกับเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่รับประทานอาหาร/ดื่มสุราด้วยกัน รวมผู้ป่วย 11 ราย

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 124 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

ร้านอาหาร-ป่วย131-05.jpg

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย รวมผู้ป่วย 108 ราย เป็นนักเรียน 97 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 7 ราย ครู 4 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 8 ราย ผู้ปกครอง 10 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.ซำสะกวยน้อย ต.ตาเตา อ.น้ำขุ่น (นร.-ครู-ผู้ปกครอง) พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นครู 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 16 ราย เป็นครู 1 ราย กลุ่มนักเรียน 12 ราย และผู้ปกครอง 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค และปิด 4 หมู่บ้าน ควบคุมโรค

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 28 ราย (อายุ 6-11 ปี) ครู 2 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

ร้านอาหาร-ป่วย131-04.jpg