guideubon

 

ม.อุบลฯ รวมพลัง กันเกราช่อใหม่ เดินเท้า 14 กม.สักการะหลวงปู่ชา

กันเกราช่อใหม่-ม-อุบล-02.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โครงการกันเกราช่อใหม่ ม.อุบลฯ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 2,000 คน เดินเท้าระยะทางกว่า 14 กม. จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่วัดหนองป่าพง สักการะหลวงปู่ชา

กันเกราช่อใหม่-ม-อุบล-01.jpg

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 2,000 คน ร่วมโครงการ กันเกราช่อใหม่ ม.อุบลฯ ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกๆ ปี ด้วยการเดินเท้า ระยะทางกว่า 14 กม. จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นโครงการต่อเนื่อง หรือเป็นประเพณีที่เราถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้สนใจ ได้ร่วมแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมเดินเท้าระยะทาง 14 กม. (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วัดหนองป่าพง ) เพื่อร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเคารพสักการะ เจดีย์หลวงปู่ชา สุภัทโท ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอุบลราชธานี อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในการเรียน การศึกษา และการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

กันเกราช่อใหม่-ม-อุบล-03.jpg

ตลอดระยะทาง 14 กม. คณะผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย ได้พร้อมใจใส่เสื้อขาว พร้อมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการคอรัปชั่น นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดเส้นทาง ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชุมชนต่างๆอย่างอบอุ่น นับว่าเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่อบอุอุ่นสร้างสรรค์ สอดคล้องในอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

กันเกราช่อใหม่-ม-อุบล-04.jpg