guideubon

 

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 14 รวม 184 ราย

ร้านหน้ามอ-กรุงไทยดอนกลาง-01.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 66 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 58 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 19 ราย, อ.เมืองอุบลฯ 10 ราย, อ.นาเยีย 9 ราย, อ.เดชอุดม 5 ราย, อ.นาจะหลวย 5 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.ตระการพืชผล 2, อ.ม่วงสามสิบ 3 ราย, อ.นาตาล อ.ศรีเมืองใหม่ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,844 ราย รักษาหายสะสม 16,274 ราย กำลังรักษา 1,436 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 134 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนบ่อบำบัด อ.เมือง อุบลราชธานี ซึ่งผลการตรวจจำนวน 169 ราย พบผลบวก 5 ราย ผลลบ 164 ราย

ร้านหน้ามอ-กรุงไทยดอนกลาง-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย เป็นกลุ่มเที่ยวร้านสุรา 8 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 6 ราย รวมผู้ป่วย 184 ราย มีนักศึกษาที่สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่หอพักใน ม. 5 ราย หอพักนอก ม. 57 ราย และ LQ อ.เขื่องใน 50 ราย

คลัสเตอร์บ้านนาเยีย ม.1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 65 ปี มีเนื้องอกที่ลำไส้ จึงไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลวารินชำราบ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 31 ราย เป็นคนในครอบครัวและเครือญาติ มีการสัมผัสในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 31 ราย

คลัสเตอร์วงไพ่ วงไก่ชน ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 158 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง 4 ราย/อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย

คลัสเตอร์ ต.เมืองเดช ม.27 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 69 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติสัมผัสญาติมาจาก จ.สมุทรสาคร สัมผัสเชื้อจากวงไพ่ แพร่ไปยังกลุ่มที่รวมตัวพบปะสังสรรค์ที่ร้านเสริมสวย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นคนในครอบครัว ผู้ป่วยรวม 22 ราย

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 35 ราย เป็นพนักงาน แพร่เชื้อไปยังครอบครัว/ลูกค้าฝาก-ถอน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู/ร้านกระเบื้อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นลูกค้าธนาคาร มีผู้ป่วยรวม 35 ราย (พนักงานธนาคาร 24, ครอบครัว 3, ลูกค้าฝาก-ถอน 8 ราย)

คลัสเตอร์ ต.โพธิ์ศรี (ม.4,12) อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นหญิง 2 ราย มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง คนแรกไปสัมผัสกับบุคคลในครอบครัว อสม. และเพื่อนลูก คนที่สองไปสัมผัสหลาน พี่สาว และครอบครัวเพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย 

คลัสเตอร์ท่าทราย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี ติดเชื้อจากครอบครัว ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในท่าทรายและครอบครัวที่พักด้วยกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานครอบครัวที่พักด้วยกัน รวมผู้ป่วย 30 ราย บริษัทฯ ได้ปิดท่าทรายแล้วตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2564 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 81 ราย ให้กักตัวทุกคนเป็นเวลา 14 วัน

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานโรงงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 204 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 9 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย